Second opinion bevestigt juistheid lozingsvergunning Circle

Gepubliceerd op 25 april 2024

Waterschap Limburg heeft in 2020 bij het verlenen van de Waterwetvergunning aan Sitech/Circle de destijds geldende wetten en regels op de juiste manier toegepast. Dat er inmiddels nieuwe wet- en regelgeving is, geeft geen aanleiding om de tot 2027 lopende vergunning aan te passen. Wel kunnen die nieuwe regels van invloed zijn op de nieuwe vergunning die dan moet worden verleend.

Dat blijkt uit een second opinion over de lozingsvergunning van Sitech (sinds 2023 overgenomen door Circle Wastewater B.V.) door Van der Feltz Advocaten. Deze second opinion is door het Haagse advocatenkantoor gemaakt na een toezegging van portefeuillehouder Josette Van Wersch in het algemeen bestuur van Waterschap Limburg.

Zorgvuldig

Portefeuillehouder Josette Van Wersch heeft geen moment getwijfeld over de juistheid van de verleende vergunning. ,,We hebben die vergunning aan Circle verleend na een zorgvuldig overlegtraject met alle betrokkenen. Dit rapport weerspiegelt het vertrouwen dat ik altijd heb gehad in de deskundigheid van mensen die daar bij betrokken zijn geweest. We kunnen altijd leren en daarom ben ik blij met deze second opinion. Hierdoor kunnen we het toekomstig nog beter doen.”

Voorzorgsbeginsel

Van der Feltz Advocaten in Den Haag geeft in de second opinion uitleg over het zogenoemde ‘voorzorgsbeginsel’. De juristen vinden het in dit verband ‘juridisch kwetsbaar’ dat Waterschap Limburg in de vergunning de ‘potentieel zeer zorgwekkende stoffen (pZZS)’ gelijk beoordeelt als de ‘zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Of het waterschap inderdaad te streng is geweest op dit onderdeel, zal blijken als de jurisprudentie hierover volledig is.

Andere regels heeft het Waterschap bij de vergunningverlening in 2020 in ieder geval goed toegepast. Van der Feltz noemt het zelfs ‘uniek (in positieve zin)’ dat in de vergunning meer dan 630 stoffen in detail benoemd en beoordeeld zijn.

Naar aanleiding van het rapport gaat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aan Rijkswaterstaat vragen om aan de hand van de uit 2021 en 2022 stammende KRW-stroomgebiedbeheerplannen en de daarbij horende handreiking te bekijken wat hiervan de consequenties zijn voor de nieuwe vergunning. Het waterschap heeft in 2020, in de voorbereiding op de vergunningverlening aan Circle, al aan Rijkswaterstaat als waterbeheerder van de Grensmaas gevraagd of de vergunning zou passen binnen die KRW. Van der Feltz zegt daarover dat dit juridisch gezien goed is geweest.

Onderzoeksverplichtingen

De advocaten uit Den Haag bevestigen in hun rapport ook dat het waterschap tijdens de looptijd van de vergunning nagaat of de vergunningvoorschriften nog actueel zijn. Ook de vergunninghouder (Circle Wastewater Services) moet moeite doen om de lozingen te beperken. De in de vergunning opgenomen onderzoeksverplichtingen (naar onder andere ZZS-stoffen en naar microplastics) spelen hierbij een belangrijke rol.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet, op 1 januari van dit jaar, heeft consequenties voor de nieuwe vergunning die Circle vanaf 2028 moet hebben om gezuiverd afvalwater te kunnen lozen op de zijtak van de Ur bij Stein, omdat in die Omgevingswet de gezondheid van de mensen een belangrijkere factor is.

Het dagelijks bestuur Waterschap Limburg heeft het rapport van Van der Feltz vandaag beschikbaar gesteld aan het algemeen bestuur. Binnenkort starten de betrokken instanties een nieuw traject voor een nieuwe vergunning voor Circle. Immers, de bestaande vergunning loopt eind 2027 af. De conclusies uit het rapport van Van der Feltz worden bij dat nieuwe vergunningtraject betrokken.