Saskia Borgers geïnstalleerd als dijkgraaf


Saskia Borgers is op woensdag 21 februari geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Limburg door de commissaris van de koning in Limburg, gouverneur Emile Roemer. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg in het waterschapshuis in Roermond.

De nieuwe dijkgraaf benadrukte in haar eerste toespraak dat samenwerking een van haar speerpunten wordt de komende tijd en dat ze graag een verbindende rol wil vervullen. Haar inzet wordt om het waterschap dichter bij de samenleving te brengen. Ze gaf aan een dijkgraaf te willen zijn voor alle mensen in Limburg.

‘’We hebben elkaar nodig,” zei Saskia Borgers. ‘’Zowel in regionaal als in euregionaal verband. Niet alleen tijdens perioden met wateroverlast, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit en de gevolgen van klimaatadaptatie.

Uitdagingen

Gouverneur Emile Roemer had dit in zijn toespraak ‘mooie uitdagingen’ genoemd op het gebied van water in Limburg, die de nieuwe dijkgraaf samen met bestuurders, medewerkers en partners op mag pakken. “Want water is een dynamisch onderwerp dat leeft en continu aandacht vraagt,” aldus de gouverneur.

Saskia Borgers deed vervolgens een beroep op de saamhorigheid die de afgelopen jaren is ontstaan bij waterproblemen. Die toen getoonde gezamenlijkheid en veerkracht wil ze inzetten om niet tégen het water, maar samen mét het water te leven. ‘‘Met water leven betekent ook dat we onze ruimte met slimme combinaties gezamenlijk kunnen herinrichten. We hebben mee te bewegen naar waar het water ons brengt.”

Samenwerken

Om die ruimte her in te richten, is het nodig om ieders perspectief te kennen. Daarom trekt de dijkgraaf van Waterschap Limburg er de komende maanden op uit. Ze zal veel buiten te zien zijn, om te horen waar we samen kunnen werken. “Met collega-overheden, agrariërs, het bedrijfsleven en terreinbeheerders. En ook de inwoners van Limburg kunnen hun steentje bijdragen door dijkwacht te zijn of hun tuin anders in te richten” zei ze na de installatie als dijkgraaf.

De 54-jarige Borgers werd in november door het algemeen bestuur voorgedragen als dijkgraaf van Waterschap Limburg. Ze was tot voor kort organisatie-adviseur bij bureau roel&jasper en tot medio vorig jaar combineerde zij dat werk met haar werkzaamheden als lid van het dagelijks-bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarvoor vervulde zij diverse functies in het publieke domein.