Nieuwe bewonersavond voor Roggelsebeek en Neerpeelbeek

Gepubliceerd op 31 januari 2024

Roggelsebeek (Breedbeeld)

Er is een nieuwe bewonersavond gepland voor de start van de projectverkenning van de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek. De nieuwe bewonersavond is gepland op 6 februari aanstaande en start om 19:30. Let op: deze bewonersavond vindt plaats op een andere locatie. De eerdere bewonersavond op 17 januari was geannuleerd door de hevige sneeuwval.

Waterschap Limburg start met de verkenning om de Roggelsebeek en de Neerpeelbeek natuurlijk en waar mogelijk klimaatrobuuster in te richten. De focus van de verkenning ligt op ecologie en biologische waterkwaliteit, zodat de beek gaat voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Er wordt een bewonersavond georganiseerd om de kansen en knelpunten in het plangebied te bespreken.

Bewonersavond 6 februari

Het waterschap organiseert op dinsdag 6 februari van 19:30 tot 21:00 een nieuwe bewonersavond. Let op: deze bewonersavond vindt plaats bij Gemeenschapshuis De Klokkestoel, aan de Sint Isidoorstraat 15, in Heibloem. Inlopen kan vanaf 19:15. De omgeving kan zich hiervoor aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Bewoners en stakeholders die zichzelf de vorige keer hadden aangemeld moeten zich opnieuw aanmelden voor de bewonersavond via het aanmeldformulier.

Tijdens deze avond kan de omgeving meedenken over de kansen en knelpunten in het plangebied. Er is een plenaire aftrap en vervolgens kan er aan de hand van gebiedskaarten van gedachten gewisseld worden.

Kaderrichtlijn Water en toekomstbestendigheid

Het waterschap wil voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is opgesteld om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te beschermen en verbeteren. Ook wil het waterschap de beeksystemen toekomstbestendig proberen te maken.

De Roggelsebeek is één van de beken die oorspronkelijk al voorkwam in het gebied. We willen daarom, waar mogelijk, ruimte geven aan de natuurlijke processen. Zo verbeteren we de biologische waterkwaliteit en ecologie. De beek wordt daardoor weer geschikt voor typische waterplanten en waterdieren, die hier van oorsprong thuishoren.

Meer informatie

Actuele informatie en achtergronddocumenten over project ‘Herinrichting Roggelsebeek en Neerpeelbeek’ zijn te vinden via de projectpagina op de website van het waterschap.