Informatieavond aanpak wateroverlast Rimburg en Rimburgerweg

Gepubliceerd op 10 januari 2024

Waterschap Limburg organiseert een inwonersbijeenkomst. Tijdens deze avond praten we de omgeving bij over twee Water in Balans projecten: Aanpak wateroverlast Rimburgerweg en Aanpak wateroverlast Rimburg.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 januari 2024 in de Rimburgerhoeve in Landgraaf. We starten om 19:30 uur. Onze projectpartner, gemeente Landgraaf, is uiteraard ook aanwezig.

Waar gaat deze avond over?

De invulling van de avond is tweeledig:

  • Rondom de Rimburgerweg hebben we maatregelen die we tijdens de vorige inwonersavond hebben gedeeld, verder ontwikkeld. Deze bespreken we graag met u.
  • Daarnaast willen we van u weten wat uw ervaringen met wateroverlast zijn. Ook horen wij graag of u zelf ideeën heeft om de kans op wateroverlast te verminderen.

Tijdens deze avond gaan we niet in op het project Herinrichting Worm.

Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor de informatieavond: Inwonersavond aanpak wateroverlast Rimburg en Rimburgerweg

Wateroverlast Rimburgerweg: concept maatregelenpakket

Voor het deel van het projectgebied Rimburgerweg wordt sinds voorjaar 2022 gewerkt aan een voorkeursvariant (maatregelenpakket). Voor dat deel zijn we daardoor al zo ver dat we een concept maatregelenpakket aan u kunnen presenteren.

Wateroverlast Rimburg: kansenkaart 1.0

Voor het projectgebied Rimburg presenteren wij hydrologische kaarten. Op deze kaarten ziet u de stroombanen waar en hoe wateroverlast ontstaat. Wij horen graag wat uw ervaringen zijn. Alleen zo kunnen wij ons inzicht verder verbeteren over de wateroverlast in de praktijk.

In september hebben wij met een aantal inwoners een waterwandeling gemaakt, en daarna zijn er gesprekken met grondeigenaren gevoerd. Een eerste kansenkaart met mogelijke maatregelen(locaties) laat zien waar op dit moment kansen worden gezien om maatregelen te nemen. Alle toevoegingen en opmerkingen op deze Kansenkaart 1.0 zijn welkom en vormen input om verder te werken naar een maatregelenpakket dat werkt.

Waarom deze projecten?

Hevige regenbuien veroorzaken steeds vaker wateroverlast. Waterschap Limburg startte het programma ‘Water in Balans’ om de kans op wateroverlast te verminderen. Het waterschap doet dit samen met partners (waaronder de gemeente Landgraaf), inwoners en andere betrokkenen. Voor alle gebieden in Limburg heeft de provincie een norm vastgesteld waar bebouwing aan moet voldoen qua waterveiligheid. Op basis van deze norm heeft het waterschap ook het gebied in en rondom Rimburg getoetst.

In buurtschap Op de Hoven is er in 2022 een verkenning gestart naar de wateroverlast die daar in het verleden heeft plaatsgevonden. Op basis van gesprekken met de omgeving en een hydrologische analyse hebben wij het projectgebied Rimburgerweg in 2023 uitgebreid voor heel Rimburg. Water dat vanaf het plateau via onder andere de Hoolgrub en Lindegracht afstroomt, zorgt voor wateroverlast in Rimburg. Het waterschap en de gemeente gaan graag met u in gesprek: hoe ervaart u deze overlast en welke maatregelen heeft u mogelijk al bedacht.

Hoe pakken we dit aan?

We werken samen met de gemeente om het projectgebied waterrobuust te maken. We zoeken naar maatregelen in stedelijk en landelijk gebied, in zogenaamde droogdalen en de bestaande rioolstelsels. Samen met inwoners en andere belanghebbenden in het gebied brengen we de wateroverlast in kaart. Samen zoeken we naar mogelijke oplossingen. Het doel is om het projectgebied zo in te richten, dat het heftige buien in de toekomst beter aan kan.

Dit doen we in een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij bekijken we ook of er nog andere bestaande initiatieven en kansen zijn die de wateroverlast in het gebied kunnen verminderen. Denk daarbij aan het verbeteren van de infrastructuur, droogtebestrijding, hittestress en het vergroten van biodiversiteit.  Randvoorwaarde voor de implementatie van deze initiatieven en kansen is een aantoonbaar impact van het verminderen van wateroverlast.

Via de volgende link kunt u zich aanmelden voor deze avond: Inwonersavond aanpak wateroverlast Rimburg en Rimburgerweg

Graag tot ziens op 18 januari.