Impulsregeling NOVEX De Peel open

Gepubliceerd op 10 juli 2024

riet_mariapeel_1732 (Breedbeeld)

De Peel is door de landelijke overheid aangewezen als een van de zestien nationale aandachtsgebieden voor herinrichting. In NOVEX De Peel werken alle overheden, als één overheid, samen met de streek aan een duurzame toekomst voor de Peel. NOVEX staat voor extra uitvoeringskracht en de ambitie om als Rijk en regio samen te investeren in de toekomst van de streek. Ook Waterschap Limburg is partner van NOVEX de Peel.

Impulsregeling

Op 3 juli 2024 is de Impulsregeling NOVEX De Peel opengesteld. Met de Impulsregeling steunt NOVEX De Peel samenwerkingsverbanden van ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het ‘Zich Ontwikkelend Perspectief' voor de Peel. Met een bijdrage van maximaal € 25.000, - wil NOVEX De Peel projecten een vliegende start geven om tot uitvoering te komen.

In aanmerking komen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de Impulsregeling NOVEX De Peel moet een initiatief aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie is te vinden op www.novexdepeel.nl De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De ontvangstdatum van een volledige aanvraag geldt. Alle initiatieven die aan de voorwaarden voldoen, worden geaccepteerd tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

Aanvragen

De eerste aanvraagperiode loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024. Samenwerkingsverbanden uit alle delen van de Peel (Zuidoost- en Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg) kunnen subsidie aanvragen voor hun initiatieven. In 2025 is een nieuwe mogelijkheid om een subsidie uit de impulsregeling aan te vragen. De tweede aanvraagperiode loopt van 7 januari tot 25 juni 2025.

Op de hoogte blijven?

Wil je meer weten over de Impulsregeling en andere ontwikkelingen van NOVEX De Peel? Ga dan naar de website www.novexdepeel.nl Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.