(Gesloten) Liveblog: Waterschap Limburg schaalt crisisstaf op naar fase 1


Waterschap Limburg heeft de crisisstaf hoogwater opgeschaald naar coördinatiefase 1. Dat is gebeurd met het oog op de neerslag die de komende dagen voorspeld is en al gevallen is. In dit bericht houden wij iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken.

12 februari 11:30 uur

De crisisstaf van Waterschap Limburg is afgeschaald. De piek in de waterafvoer van de Maas heeft inmiddels Limburg verlaten. Ondanks dat er op bepaalde plekken nog wateroverlast zichtbaar is, zoals landbouwgronden en afgezette wegen, voorzien wij geen problemen meer in ons watersysteem door het hoogwater. Wij bedanken alle medewerkers en partners die het afgelopen weekend aan het werk geweest zijn tijdens carnaval.

10 februari 11:30 uur

De waterstanden in onze beken blijven verhoogd in Midden- en Noord- Limburg. Wij verwachten nog steeds geen grote problemen. Vrijwel alle watergangen tonen een dalende afvoer.

De beken die wij extra in de gaten blijven houden, zijn de Tungelroyse Beek, de Niers en de Grote Molenbeek.

Wij hebben de pompen bij de Springbeek en bij de Kwistbeek in werking gesteld conform draaiboek.

Op dit moment nemen wij geen aanvullende maatregelen in ons watersysteem. De crisisstaf blijft actief om specifieke gevallen te beoordelen en daar waar nodig maatregelen te nemen.

Pomp_Kwistbeek

Pomp bij Kwistbeek in werking

9 februari 14:00 uur

Wij controleren de waterkeringen op kritische punten, hebben de stuwen laag staan, en we houden de waterstanden goed in de gaten.

Op dit moment nemen wij geen verdere maatregelen in ons watersysteem. De crisisstaf blijft actief om specifieke gevallen te beoordelen en daar waar nodig maatregelen te nemen.

  • De afvoer van de Maas is tot ongeveer 1.400 m3/s gestegen. De verwachte piek zal rond 1570 m3/s bedragen. Deze piek wordt verwacht rond vandaag in Sint Pieter om 17.00 verwacht. Daarna zal het niveau tot en met morgenavond langzaam terugzakken tot 1300 m3/s. Daar zal het niveau de komende 24 uur aanhouden.
  • De afvoer van de Roer is momenteel gedaald naar de 64 m3/s, vanaf vanochtend om 08.00 zal er 12 m3/s extra worden geloosd vanaf de stuwmeren in Heimbach. Naar verwachting zal dit een nieuwe piek creëren in het begin van de middag, hierbij is de verwachting is dat we ook inclusief de lozing onder de 80 m3/s blijven, vermoedelijk rond de 75 m3/s, al is dat nog onzeker. Daarna zullen de afvoeren de komende dagen teruglopen.
  • De Geul had in de nacht van donderdag op vrijdag een piek van ongeveer 20 m3/s. Inmiddels is deze teruggezakt tot 8.5 m3/s en zal naar verwachting de komende dagen verder terugzakken tot de basisafvoer.
  • De waterstanden zijn verhoogd in met name Midden en Noord-Limburg. De belangrijkste watergangen die wij goed in de gaten houden, zijn de Roggelsebeek, Tungelroysebeek, Speckerbrug Haelen, Oosterumsche Beek, Neerbeek, Grote Molenbeek ter hoogte Hoekerhof, Niers, Loobeek en Leukerbeek.

8 februari

De komende 24 uur valt er volgens de huidige inzichten van Nederlandse en Duitse weerdiensten nog rond de 8-17 millimeter regen. Daarnaast komt de regen die in België en Duitsland is gevallen in ons watersysteem terecht. Tijdens carnaval staan we paraat.

De gevallen neerslag, de neerslag die nog moet vallen en het verzadigde watersysteem zorgen ervoor dat de waterafvoeren en waterstanden nog steeds toenemen. We blijven dit nauwlettend in de gaten houden en nemen waar nodig acties. Eventuele updates worden aan dit nieuwsbericht toegevoegd.

Roer en Geul

De Roer zal naar verwachting richting de 75-80 m3/s stijgen. De verwachting is dat de Geul mogelijk gaat stijgen tot 15 m3/s. Op dit moment is de voorspelling nog te onzeker om precieze waterafvoeren te bepalen. Via de Centrale Regie Kamer in Roermond wordt de situatie voortdurend in de gaten gehouden.

Maas

De waterafvoer van de Maas neemt de aankomende dagen toe. Volgens de laatste berekeningen gaat de afvoer naar ongeveer 1500m3/s bij Maastricht. Waterschap Limburg neemt, indien nodig, de komende dagen maatregelen volgens het standaard draaiboek voor hoogwater van de Maas. Denk hierbij aan het dichten van afsluiters en het inspecteren van de waterkeringen.

Crisisstaf

De crisisstaf in coördinatiefase 1 heeft de vorm van een actieteam en reageert op de omstandigheden die zich voordoen.

Waterstanden App

Informatie over de waterstanden en de afvoer van de beken vind je op www.waterstandlimburg.nl. Je kan ook de WaterstandLimburg app downloaden in de App Store of Google Play Store.

Actuele informatie over de Maas

De meest actuele informatie en verwachting over de waterstanden en afvoeren van de Maas staat op www.waterinfo.rws.nl.

Wat doe je bij plotselinge wateroverlast?

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips die helpen om mogelijke wateroverlast te beperken.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat meer informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

Melding doen?

Ondervindt u overlast van de hoge waterstand, meld het dan bij ons via het meldingenformulier op de website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Spoedmeldingen

Dringende meldingen over watervervuiling, (dreigende) wateroverlast, botulisme en vissterfte kunt u melden via Meldkamer Water door te bellen naar 0800 03 41 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Foto: bypass in Neer in werking 2023