Draaiboek hoogwater voor bedrijven en instellingen gepresenteerd


Tijdens een ontbijtsessie op 24 mei presenteerden MKB Limburg en programma WRL het draaiboek hoogwater voor bedrijven en instellingen. Het draaiboek bevat allerlei handvatten, procedures, aandachtspunten, websites, tips en checklists om bedrijven en instellingen te helpen om vóóraf stil te staan bij maatregelen die zij zelf kunnen nemen.

Uit onderzoek dat in februari 2023 in opdracht van WRL is uitgevoerd, blijkt dat 61% van de getroffenen niet weet hoe ze zich beter moeten beschermen tegen en voorbereiden op extreme wateroverlast. In de afgelopen maanden hebben MKB Limburg en WRL gezamenlijk een draaiboek opgesteld dat bedrijven en instellingen kunnen hanteren om zich (beter) voor te bereiden op hoogwater.

Het draaiboek is een gezamenlijk product van MKB-Limburg en WRL. Het draaiboek is ingedeeld in fasen: vóor het hoogwater, bij dreiging, als het water daadwerkelijk de instelling of het bedrijf bereikt, tijdens hoogwater en na hoogwater. Voor elke fase worden do’s and don’ts aangegeven. Martijn van Helvert, voorzitter MKB Limburg: “Niet alleen de overheid heeft verantwoordelijkheden als het gaat om hoogwater. Deze bijeenkomst ging over wat ondernemers zelf kunnen doen”.

Tijdens de ontbijtsessie werd het draaiboek toegelicht aan de leden van MKB Limburg, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA RECROM. Diverse leden van deze organisaties hebben in juli 2021 zelf wateroverlast ervaren.

Gedeputeerde Michael Theuns, voorzitter van de Regionale Actietafel WRL: “Wij zijn blij dat we met deze draaiboeken een bijdrage kunnen leveren om de vele ondernemers die we in Limburg hebben te helpen bij de bescherming tegen wateroverlast. Het is goed dat we dat als programma WRL samen met MKB-Limburg hebben gedaan. Het is belangrijk dat ook onze ondernemers geholpen worden. Dit is een logische stap in het streven om de waterweerbaarheid in Limburg te verhogen”.

Binnen het programma WRL zijn de overheden samen aan de slag om Limburg beter te beschermen tegen extreme wateroverlast. Per stroomgebied wordt onderzocht welk pakket aan maatregelen nodig is. Ook wordt samen met de inwoners bekeken welke maatregelen zij zelf kunnen nemen.

Jeroen Achten, dagelijks bestuurder bij het Waterschap Limburg en lid van de Regionale Actietafel WRL: “Als Limburgse overheden werken we samen om Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen wateroverlast. Daarbij hoort ook het verhogen van de waterweerbaarheid van Limburgers. Dit draaiboek draagt daaraan bij en biedt ondernemers een handvat voor hoe zij zichzelf én hun onderneming beter kunnen beschermen.”

Meer draaiboeken

Naast het ‘Draaiboek voor bedrijven en instellingen’ heeft WRL ook een draaiboek voor buurten, voor musea, archieven en bibliotheken en voor monumenten. Alle draaiboeken zijn hier te downloaden: https://www.wachtnietopwater.nl/draaiboeken.

WRL

De overstromingen in de zomer van 2021 hebben duidelijk gemaakt dat er meer moet gebeuren om Limburg beter bestand te maken tegen extreme regenbuien. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. Een samenwerking van Provincie Limburg, Waterschap Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk.