CO2-Prestatieladder 2023: Footprint van Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 10 april 2024

In 2023 heeft Waterschap Limburg de CO2-uitstoot verder verminderd als onderdeel van het beleid om de impact op het milieu te verkleinen. Daardoor is certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behouden gebleven.

Het doel van de Prestatieladder is om zoveel mogelijk CO2-reductie te behalen. Waterschap Limburg zet zich in om het certificaat op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder ook te behouden voor 2024. Hieronder een overzicht van de maatregelen die we het afgelopen jaar getroffen hebben voor het behalen van het certificaat.

Voortgang van de maatregelen

Sinds het referentiejaar 2018 is er, in vergelijking met het rapportagejaar 2023, een reductie van 63% in CO2-uitstoot gerealiseerd binnen scope 1, 2 en business travel. Deze prestatie is in overeenstemming met de gestelde doelen.

Verder zijn de volgende maatregelen getroffen om onze footprint te verkleinen:

  • Het wagenpark is verder geëlektrificeerd.
  • De installatie van zonnepanelen op de loods in Sittard heeft bijgedragen aan een lagere energiebehoefte uit fossiele bronnen.
  • We zijn overgestapt op 100% groene Nederlandse stroom.
  • Er is een mobiliteitsscan uitgevoerd, gericht op het verduurzamen van reisbewegingen.
  • Er is geïnventariseerd of we kunnen overstappen van dieselbrandstof naar het duurzamere HVO100.

Toekomstige uitdagingen

In het kader van de samenvoeging met WBL stapt Waterschap Limburg over op één certificaat voor de CO2-Prestatieladder. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op weg naar een klimaatneutrale organisatie.

Lees meer over dit instrument op onze pagina over de CO2-Prestatieladder.