Waterschap Limburg houdt waterstanden in de gaten

Laatst gepubliceerd op 17 januari 2023 (om 11:49)

KSPZ3194

In dit bericht wordt de huidige situatie rondom de waterstanden in Limburg bijgehouden.

Stand van zaken 16 januari – inzet pompen en een coupure Alt Arce

We blijven de afvoer van de Maas goed monitoren en de verwachting is dat de piekafvoer morgen bereikt zal worden. Gezien de huidige afvoer rond de 1300m3/s en de verwachting dat dit morgen nog kleine beetje stijgt volgen nieuwe acties uit ons draaiboek.

Inzet pompen Springbeek en Kwistbeek

Op twee locaties, bij de Springbeek en Kwistbeek, worden pompen ingezet. Deze pompen halen het water uit het achterland en pompen dit in de Maas. Dit doen we om het achterland droog te houden en mogelijke wateroverlast te voorkomen.

Een coupure in Alt Arce

Ook wordt in Alt Arce één coupure opgebouwd. Een coupure is een doorgang in waterkering waar een weg of pad doorheen loopt. Bij hoogwater wordt deze coupure dichtgezet door aluminium schotten om het water tegen te houden. Dit doen we om wateroverlast in Arcen te voorkomen.

Stand van zaken 15 januari - voorzorgsmaatregel in Beesel

We monitoren nauwlettend de afvoeren van de Maas en ook onze eigen dijken langs de Maas. En daarom nemen bij de dijk in Beesel een voorzorgsmaatregel.

De dijk is afgelopen jaar versterkt, op een overgrote deel van de waterkering is al een grasmat aanwezig. Grasmatten helpen ons om de dijk erosie bestendig te maken. Op twee plekken is er nog geen grasmat aanwezig.

Daarom gaan wij hier een preventieve maatregel nemen. Namelijk het plaatsen van krammatten, dit zijn doeken die vast worden met krammen en verzwaard met zandzakken. Dit doen omdat de Maas hier smaller is en dus hogere stroomsnelheden heeft. We willen voorkomen dat de net opgeleverde dijk schade oploopt. We willen liever schade voorkomen dan achteraf repareren.

WhatsApp Image 2023-01-15 at 14.40.15

Stand van zaken 15 januari

Maasafvoer verwachting

De afvoer van de Maas blijft schommelen rond de 800 m3/s. Vandaag is de verwachting dat de afvoer gaat toenemen tot ongeveer 1300 m3/s.  Op basis van de huidige neerslagverwachtingen zal tot dinsdag de afvoer nog iets verder kunnen stijgen tot ongeveer 1400 m3/s. Na dinsdag 17 januari zal de afvoer weer gaan afnemen en is deze afvoerpiek voorbij, volgens de verwachtingen.

De meest actuele informatie en verwachting over de waterstanden en afvoeren van de Maas staat op www.waterinfo.rws.nl.

Beken en rivieren in Limburg

Door de gevallen neerslag zien we een stijging in de afvoeren van onze beken en rivieren. De verwachting is dat dit niet tot problemen zal lijden zoals wateroverlast en we zien, met de huidige verwachtingen, geen bijzonderheden voor de komende dagen. De verhoogde afvoeren zijn normaal voor de tijd van dit jaar en we blijven de situatie goed in de gaten houden.

Stand van zaken 13 januari

De afvoeren en waterstanden zijn gisteren gestegen door de gevallen neerslag. In Zuid-Limburg zien we de afvoeren en waterstanden al redelijk vlot afnemen, in Noord-Limburg duurt dit iets langer. We houden de waterstanden en afvoeren in Noord-Limburg goed in de gaten met het oog op de neerslag die morgen nog verwacht wordt. De afvoer van de Maas bij Sint Pieter bedraagt op dit moment ongeveer 800 m3/s. De huidige verwachting van Rijkswaterstaat is dat de afvoer langzaam zal doorstijgen met een piek op zondag/maandag van (1400 m3/s).

Uiteraard houden we alles nog steeds goed in de gaten, ook in het weekend. Indien nodig zullen we, zoals beschreven in de draaiboeken, op plekken pompgemalen inzetten of coupures opzetten (mobiele waterkeringen).

Stand vak zaken 12 januari

Monitoring beken en rivieren

We monitoren via de Centrale Regiekamer alle informatie over de waterstanden, waterafvoer en de verwachte neerslag. Op dit moment zien we al een stijging van de waterafvoeren en waterstanden in onze beken en rivieren. We houden dit goed in de gaten.

Verwachting stijging waterafvoer Geul

De meeste neerslag wordt verwacht in Zuid-Limburg en België, daarop is de reële verwachting dat de waterafvoer van de Geul kan stijgen naar 20m3/s (update 13 januari: 10m3/s). Deze afvoer komt ongeveer 1x per jaar voor. We zijn voorbereid op deze afvoeren en volgen acties uit zoals beschreven in onze draaiboeken. Denk hierbij aan het informeren van partners en het inspecteren op mogelijke knelpunten.

Actuele informatie over de Maas

De meest actuele informatie en verwachting over de waterstanden en afvoeren van de Maas staat op www.waterinfo.rws.nl.

Waterstanden App

Informatie over de waterstanden en de afvoer van de beken vind je op www.waterstandlimburg.nl. Je kan ook de WaterstandLimburg app downloaden in de App Store of Google Play Store.

Centraal Meldpunt Water

Wateroverlast kan je melden via Meldkamer Water door te bellen naar 0800 – 0341 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Meer informatie?

Eventuele updates worden aan dit bericht toegevoegd.