Waterschap Limburg schaalt crisisstaf op naar fase 2

Gepubliceerd op 31 december 2023 (om 13:41)

Waterschap Limburg heeft de crisisstaf hoogwater opgeschaald naar coördinatiefase 2. Dat is gebeurd met het oog op de langdurige natte periode waarin Limburg zit, de neerslag die vanaf medio volgende week wordt voorspeld en de waterstand van de Maas. Die waterafvoer van de Maas gaat volgens de laatste berekeningen naar 1700 tot 1800 kubieke meter per seconde bij Maastricht. Daarnaast gaat er de komende dagen volgens de huidige inzichten rond de 50 millimeter regen vallen.

Al sinds 24 december is bij Waterschap Limburg een crisisstaf actief in verband met het overvolle bekensysteem in de provincie Limburg. Met name in het noorden van de provincie is er de afgelopen weken veel neerslag gevallen, staat het grondwater hoog en stroomt er veel water in de beken en riviertjes. Op enkele plaatsen zijn weilanden en wegen in het buitengebied ondergelopen.

Maas

De waterafvoer van de Maas neemt vanaf medio komende week fors toe. Waterschap Limburg neemt de komende dagen maatregelen volgens het standaard draaiboek voor hoogwater van de Maas. Zo zullen er op verschillende plaatsen pompen worden geplaatst en dijken worden dichtgemaakt met zogenoemde ‘coupures’.

Roer en Geul

De neerslag die valt vanaf de nacht van 1 op 2 januari kan tot medio komende week plaatselijk tot 50 millimeter water oplopen. Dat zorgt in ieder geval voor een stijging van de waterstand in de Roer en in de Geul. En ook in de beken en riviertjes in het noorden van de provincie (waar mogelijk iets minder regen valt dan in het zuiden) neemt de waterstand – die de afgelopen dagen juist een beetje is gedaald – weer toe. Op dit moment is het nog te vroeg om precieze waterafvoeren te bepalen. Via de Centrale Regie Kamer in Roermond en met behulp van inspecties bij de rivieren wordt de situatie voortdurend in de gaten gehouden.

Crisisstaf

De crisisstaf in coördinatiefase 1 heeft de vorm van een actieteam en reageert op de omstandigheden die zich voordoen. Het team dat nu in coördinatiefase 2 aan de slag gaat, bepaalt op basis van mogelijke scenario’s welke maatregelen nodig zijn of genomen kunnen worden om wateroverlast te verminderen of te voorkomen.

Risico’s

Bij het instellen van coördinatiefase 2 heeft het Waterschap Limburg mee laten wegen dat er al geruime tijd (vanaf november) sprake is van hoog water en dat het er nu niet naar uitziet dat het water snel zal dalen. Van belang is dat in deze uitzonderlijke situatie nagegaan wordt welke risico’s dat met zich meebrengt voor het watersysteem in Limburg en of er een manier is om de waterstand naar omlaag te kunnen brengen. Ook kijkt de crisisstaf in fase 2 naar de bezetting van de verschillende werkploegen van het Waterschap en de belasting die zij sinds november ervaren.