Waterschap en gemeente Sittard-Geleen werken samen aan Corio Glana


Josette Van Wersch, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg, en wethouder Leon Geilen van de gemeente Sittard-Geleen, zetten maandag 27 maart jongstleden hun handtekening onder de Samenwerkingsovereenkomst voor het project Corio Glana HL20 fase 2. Oftewel de herinrichting van de Geleenbeek bij de Parklaan in het centrum van Sittard. Het doel van deze samenwerking is wateroverlast beperken en de beek ruim en klimaatbestendig in te richten. Zo ontstaat er bovendien een fraaie, groene verbinding van het stadspark naar de historische binnenstad van Sittard. Omwonenden en ondernemers zijn vanaf het begin nauw betrokkenen bij de plannen.

De deels gekanaliseerde beek ontspringt in Benzenrade en mondt bij Stevensweert uit in de Maas. Onderweg stroomt deze ook door het centrum van Sittard. Dit deel van het  traject draagt de naam  ‘Keutelbeek’. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek overstroomt en dan wateroverlast veroorzaakt in de omliggende wijk. Om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen én de beek terug in het straatbeeld te brengen, slaan de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg de handen ineen. ‘Door de bruggen in de Parklaan te verhogen en te verlengen én de beek klimaatbestendig in te richten, vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast streven we naar schoner water en verbetering van ecologische waarden in de stad’, legt Josette Van Wersch uit.

Highlight 20

Deze herinrichting van de Geleenbeek in het centrum van Sittard is onderdeel van het totale ontwikkelplan voor het Geleenbeekdal: Corio Glana. Dit overkoepelende project richt zich op het herstel van de beek en het beekdal. En daarnaast op het ontwikkelen van een fraai aaneengesloten cultuurlandschap, vanaf de bron van de Geleenbeek in Benzenrade tot in het Absbroeksbos in Geleen. Daarbinnen is volop aandacht voor recreatie, toerisme en landbouw. De herinrichting in het centrum van Sittard wordt aangeduid als Highlight 20, Fase 2.

Leefbaarheid binnenstad

Het deel van de Geleenbeek dat in de samenwerkingsovereenkomst wordt aangepakt, loopt van de Agricolastraat tot aan de Voorstad. Wethouder Geilen: ‘Je ziet dat een goede samenwerking loont. Met de ontkluizing en herinrichting van de Geleenbeek in de Parklaan zorgen we dat het Centrum van Sittard niet snel meer natte voeten krijgt en een grote kwaliteitsimpuls krijgt.

Bouwteam

Nu de samenwerkingsovereenkomst is getekend, gaat het project een volgende fase in.

Dit betekent dat de procedure ontwerpprojectplan Waterwet bij het waterschap wordt opgestart. Tegelijkertijd start bij de gemeente het proces voor de omgevingsvergunning(en). Deze laten we tegelijk lopen, zodat het voor betrokkenen duidelijk is dat het over hetzelfde project gaat. Zodra deze worden gepubliceerd, informeren we betrokkenen en organiseren we een inloopmoment. Dit is ook het moment dat gemeente en waterschap in een bouwteam samenwerken om ervoor te zorgen dat het plan maakbaar is. Deze voorbereiding helpt om vervelende verrassingen in de uitvoering zoveel mogelijk te voorkomen. Van Wersch: ‘In een stedelijke omgeving komen we voor uitdagingen te staan, van bijvoorbeeld kabels en leidingen. Zo’n samenwerking is een investering aan de voorkant, om de uitvoering soepel te laten verlopen.’

De verwachting is om eind 2024 met de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen starten.