Wateroverlast in Vijlen aangepakt

Gepubliceerd op 12 juli 2023

Waterschap Limburg en gemeente Vaals hebben de handen ineengeslagen om wateroverlast aan te pakken. Afgelopen maanden is er hard gewerkt in de Vijlenstraat. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Bestuurder Josette Van Wersch en wethouder Juliette Verbeek zijn tevreden met het resultaat.

Door het vergroten van de bestaande duiker onder de Vijlenstraat ontstaat een betere doorstroming. De weg is gekanteld zodat het water niet naar de aangrenzende woningen loopt, maar naar de
overkant van de straat het weiland in. Ter hoogte van het bakhuis is een nieuwe regenwaterbuffer aangelegd die ca. 5000 m3 water kan opslaan.

Mechelderbeekdal

De aanleg van de regenwaterbuffer Vijlenstraat is een deelproject van de grote verkenning  Mechelderbeekdal. De verkenning Mechelderbeekdal is eind 2021 gestart om het regionale watersysteem klimaatbestendig in te richten en te laten voldoen aan de provinciale normering. Vanwege de grote opgave en de langere doorlooptijd van de verkenning wordt dit deelproject vooruitlopend op het integrale plan uitgewerkt. De investering in Vijlen heeft ook effect in het lagergelegen dorp Mechelen.

Josette Van Wersch, bestuurder Waterschap Limburg: ‘Dit project is een voorbeeld voor een snel aan de slag project. Het klimaatbestendig maken van een gebied zoals de Mechelderbeekdal kost tijd. We kijken als waterschap naar de lange termijn. Maar ook op de korte termijn kunnen we al projecten realiseren zoals aan de Vijlenstraat. De inwoners aan de Vijlenstraat zijn geholpen en we pakken de wateroverlast in Mechelen aan. Dit is het begin van het klimaatbestendig maken van het
Mechelderbeekdal. ‘’

Oplevering-buffer-Vijlen---Josette-x-wethouder-Juliette-Verbeek-6

Juliette Verbeek, wethouder gemeente Vaals: ‘’We zijn trots op de aanleg van de waterbuffer in Vijlen, dankzij een nauwe samenwerking met het waterschap. Dat heeft geleid tot een effectieve oplossing om wateroverlast te verminderen. De waterbuffer levert een waardevolle bijdrage aan een duurzame en veilige leefomgeving voor onze inwoners en de inwoners van Mechelen.”

Hoe werkt een regenwaterbuffer

Weet jij wat een regenwaterbuffer is? In deze video leggen we het uit:

Water in Balans

Dit project is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans