Voorkom schade door materialen bij maaiwerkzaamheden


Het maaiseizoen is in volle gang. Waterschap Limburg maait in totaal 280 kilometer aan beken, 185 kilometer aan dijken en 2700 km aan wateroppervlakte. Waar mogelijk, gaan we voor begrazing door koeien en schapen. Vaak wordt echter gebruik gemaakt van machines die ruimte vragen. Deze ruimte is vaak beperkt. Nog moeilijker is het als er materialen op de werkpaden liggen. Team groenonderhoud van het waterschap doet hiervoor een dringende oproep. “Kijk wanneer we komen maaien in onze maaikalender. Voorkom schade en extra kosten en houd de werkpaden vrij.”

Uiteraard heeft het waterschap begrip voor agrariërs die in tijden van droogte haspels of hydranten moeten inzetten. Maar niet op de werkpaden. Ook geen buizen, slangen, plastic rollen of depots achterlaten in gras of duikers. En sporen graag egaliseren! “De maaiwerkzaamheden worden anders bemoeilijkt met onwenselijke gevolgen”, zegt Chrit Wolfhagen, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg. Hij wijst in dit kader op de maaikalender van het waterschap. “Deze geeft een 2-wekelijkse vooruitblik en biedt de gelegenheid hierop tijdig te anticiperen.”

Digitale maaiplanning

Het maaibeheer van het waterschap brengt evenwicht tussen voldoende afvoercapaciteit en de zorg voor de natuurlijke omgeving. Tijdens maaiwerkzaamheden ondervinden we veel hinder van materialen op werkpaden. Een hulpmiddel is onze maaikalender. Op deze digitale planning geven we aan waar, wanneer en met welke techniek we gaan maaien. We proberen ons zoveel mogelijk aan deze planning te houden, maar door het weer moeten we hier soms van afwijken. Het maaien van de beek en de omgeving heeft namelijk invloed op de waterstand en uiteindelijk op de grondwaterstand. Ook passen we de maaiplanning soms aan omdat er bijzondere dier- en plantensoorten in het gebied leven. Wolfhagen kan het niet genoeg benadrukken: ‘Raadpleeg tijdig de maaikalender van Waterschap Limburg. We doen het immers met en voor elkaar.’

Meer informatie over onderhoud en maaibeheer: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/onderhoud-beheer/