Verkenning Valkenburg


X Het veranderende klimaat en bijbehorende hoosbuien geven wateroverlast in de dalen van het Limburgse Heuvelland. Waterschap Limburg pakt deze problemen aan. Waterschap Limburg en gemeente Valkenburg aan de Geul verkennen in verschillende dalen:

  • Walemergrub
  • Scheumerbeek
  • Ransdalerweg
  • Kleingracht
  • Gerendals Vloedgraaf (Schin op Geul/Schoonbron)
  • Sibbergrubbe
  • Kattebeek (Sibbe en Valkenburg).

Deze verkenning richt zich nietop overstromingen vanuit de Geul.

Verkent u met ons mee?

Wij willen de wateroverlast in deze mooie gebieden in kaart te brengen. We willen ook ervaringen horen en samen met u oplossingen vinden. We maken graag gebruik van uw kennis en ideeën. Wilt u daarom onze vragenlijst invullen?

Dat kan via deze pagina. U kunt t/m 24 september 2023 meedoen.

Meer informatie over wat u van ons mag verwachten, vindt u in de kennisgeving.