Start werkzaamheden zand- en kruidvang bij Groote Molenbeek in Wanssum

Gepubliceerd op 2 oktober 2023 (om 14:30)

De zand- en kruidvang in de Groote Molenbeek in Wanssum krijgt vanaf 2 oktober een make-over. Op dit moment kunnen de vissen niet goed door de beek zwemmen. Ook blokkeert de constructie de doorgang voor kanovaarders. In afstemming met omwonenden, gemeente Venray en Rijkswaterstaat doen we aanpassingen om dit te verbeteren. Dagelijks bestuurder Arnold Jansen licht toe: “We willen ervoor zorgen dat de Groote Molenbeek straks weer optrekbaar is voor vis en dat de beek toegankelijker wordt voor recreanten. Zo lossen we beide knelpunten op.”

De Groote Molenbeek heeft één van de grootste stroomgebieden van Limburg. Met haar diverse zijtakken voert ze water af- en aan door Noord- en Midden-Limburg. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de Groote Molenbeek natuurlijk in te richten. Op de meeste punten zijn er, tijdens deze herinrichtingen, ook zogenaamde ‘vismigratieknelpunten’ opgelost. Dit zijn locaties waarop vissen die verder door het stroomgebied willen migreren, niet verder kunnen zwemmen. In Wanssum ligt ook een vismigratieknelpunt, doordat een zandvang en een kruidvang de weg blokkeren.

Bereikbaarheid Groote Molenbeek

Met de kruidvanginstallaties in de Groote Molenbeek zorgt het Waterschap ervoor dat er geen drijfvuil vanuit de Groote Molenbeek afstroomt naar de haven van Wanssum en uiteindelijk in de Maas terecht komt. Een zandvang zorgt ervoor dat zand in een stromende waterloop gecontroleerd bezinkt en periodiek verwijderd kan worden. Door de lagere stroomsnelheid van het water zal het zand bezinken.

Geplande werkzaamheden

We graven een ‘bypass’ langs de kruidvanginstallatie. We noemen dit ook wel een nevengeul. Deze geul zorgt ervoor dat de kanovaarders en de vissen de kruidvang kunnen passeren. Een stuk verderop, richting het centrum van Wanssum, komt de huidige zandvang te vervallen. De functie van deze zandvang is inmiddels overgenomen door de nieuwe delta bij Wanssum (aangelegd tijdens gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum). We verwijderen de stuwbalken in deze zandvang. Zo kunnen de kano's en de vissen deze zandvang omzeilen. Bij de voormalige zandvang wordt extra grond aangebracht. Dit verhoogt de waterstand en laat het water sneller stromen. De vissen uit de Groote Molenbeek houden van dit snelstromende water. Ook voor kano’s is snelstromend water gunstiger. Vlak vóór de haven in Wanssum maken we een nieuwe kano-uitstapplaats. Kanovaarders kunnen dan volledig over de Groote Molenbeek kanoën, tot aan de haven van Wanssum.

Twintigste beekmonding aan de beurt

Het project Groote Molenbeek Zand- en Kruidvang maakt deel uit van het beekmondingenconvenant tussen Rijkswaterstaat, waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas. In deze samenwerking slaan de partijen al sinds 2006 de handen ineen voor het herinrichten van diverse beekmondingen langs de Maas. Zo ook in Wanssum. De maatregelen uit dit convenant zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water, wat moet zorgen voor gezonde wateren met meer biodiversiteit. De beekmonding in Wanssum wordt in totaal de twintigste monding in Limburg die een ecologische upgrade krijgt.

Uitvoeringsprogramma Maasgaard

Ook is het project een van de laatste onderdelen van uitvoeringsprogramma De Maasgaard. Het doel van deze projecten is om het buitengebied van gemeenten Horst Aan de Maas en Venray een natuurlijker karakter te geven. Dit doel wordt waar mogelijk gecombineerd met de andere opgaven in het gebied.