Start verkenning aanpak wateroverlast Voerendaal

Gepubliceerd op 29 juni 2023

Waterschap Limburg gaat samen met de gemeente Voerendaal onderzoeken hoe de wateroverlast in en rondom Voerendaal aangepakt kan worden.

Als gevolg van de klimaatverandering veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast in de dalen van het Zuid-Limburgse landschap. Waterschap Limburg is het programma Water in Balans gestart om samen met partners en betrokkenen wateroverlast te verminderen. De stroomgebieden van de beken in de gemeente Voerendaal zijn onderdeel van dat programma.

Verkenning

Tijdens de verkenning zoeken het waterschap en de gemeente de samenwerking op met elkaar en inwoners en andere belanghebbenden in de omgeving van Voerendaal. Tijdens de verkenning wordt de overlast in kaart gebracht, worden ervaringen gedeeld en oplossingen onderzocht die de wateroverlast moeten verminderen en de leefomgeving verbeteren. Uit de verkenning volgt een ‘voorkeursvariant’, een pakket met maatregelen die het beste passen in het gebied. Die voorkeursvariant wordt vervolgens verder uitgewerkt.

Inwonersavond

Inbreng van betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen het waterschap en de gemeente mensen uit de directe omgeving uit om hun ideeën en ervaringen te delen. Het doel is dat iedereen die wateroverlast heeft ervaren, iedereen met ideeën en iedereen die betrokken is bij een oplossing de kans krijgt om mee te denken. Voor een eerste kennismaking en het inventariseren van ideeën en ervaringen wordt een inwonersavond georganiseerd op 13 juli 2023.

Via de projectpagina kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de inwonersavond: www.waterschaplimburg.nl/voerendaal

Hier is ook meer informatie te vinden over de aanpak en hoe geïnteresseerdenkunnen meedoen. Aanmelden voor de projectnieuwsbrief kan ook via deze pagina.

Water in Balans

De verkenning Voerendaal maakt deel uit van het programma Water in Balans. Dit is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie:  www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans