Project Peelkanalen vordert: stuw Katsberg klaar voor gebruik!


Aan de zuidkant van Meijel, bij de kruising tussen het Kanaal van Deurne en de Noordervaart, ligt stuw Katsberg. Deze stuw was technisch in slechte staat. Om het watersysteem goed te beheren en water te kunnen sturen hebben we de ‘oude’ stuw Katsberg vervangen door een nieuwe klepstuw. Deze stuw is nu ook op afstand bestuurbaar. Zo kunnen we het waterpeil in de toekomst nauwkeurig in de gaten houden.

Wat hebben we precies gedaan?

De bestaande stuw is met een stalen frameconstructie gemonteerd aan stalen damwanden. Deze werken ook als  bescherming voor de oevers tegen slijtage. Er zijn twee nieuwe klepstuwen geïnstalleerd binnen de bestaande frameconstructie. Zo kan de stuw de water aan- en afvoer verwerken, ook wanneer de wateraanvoer vanuit de Noordervaart wordt verhoogd zodra project Peelkanalen klaar is.

Over de volledige lengte van de stuw wordt nog een robuuste constructie aangebracht om de bodem en de oevers van de watergang te beschermen.

Project Peelkanalen

Met de afronding van de werkzaamheden aan stuw Katsberg, zijn we weer een stapje dichter bij de oplevering van project Peelkanalen. Dit project is onderdeel van het Waterakkoord Peelkanalen (2021) en een onderliggende samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peel- of Defensiekanaal op orde te brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten. Een groot deel van de uitvoeringswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden aan het Peelkanaal en de werkzaamheden aan de verdeelwerken zijn op dit moment nog in uitvoering.

Meer informatie

Heeft u vragen over project Peelkanalen? Neem dan contact op met Marco Siecker, omgevingsmanager van waterschap Limburg, via de projectpagina.