Partnerovereenkomst getekend EFAS (European Flood Awareness System)


Partnerovereenkomst getekend EFAS (European Flood Awareness System)

Deze maand is de overeenkomst getekend om partner te worden van EFAS. Het European Flood Awareness System (EFAS) maakt deel uit van de Copernicus Emergency Beheersdienst (CEMS). Het system biedt overstromingsvoorspellingen en monitoringproducten ter ondersteuning van voorbereidende maatregelen voordat overstromingen plaatsvinden, met name in grote, transnationale stroomgebieden en in heel Europa in het algemeen.

Wat is het systeem?

Het systeem levert informatie over mogelijke overstromingsdreigingen aan landelijke instituten en aan het Emergency Response Coordination Centre (ERCC), het crisiscoördinatiebureau van de EU. Het systeem is ontwikkeld en getest door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met nationale hydrologische en meteorologische agentschappen, Europese crisiscoördinatiebureaus en onderzoeksinstituten.

Veel internationale (water)partners maken ook gebruik van dit systeem zoals Wasserverband Eifel-Rur, Royal Meteorological Institute of Belgium, VERBUND Energy4Business GmbH en Rijkswaterstaat.

Meer data door nauwe samenwerking

Het is als waterschap belangrijk om over zoveel mogelijk data te beschikken om betere overstromingsvoorspellingen en monitoring te doen en daarom zijn we partner geworden van EFAS. Maar we voegen ook informatie toe aan het European Flood Awareness System (EFAS) m.b.t. alle stroomgebieden van ons watersysteem en het stroomgebied van de Maas.

EFAS-producten en gegevens zijn alleen voor informatieve doeleinden en vormen op geen enkele manier een officiële overstromingswaarschuwing. Dit systeem helpt ons wel bij het verder ontwikkelen van de centrale regiekamer (CRK) en geeft input voor het nog te ontwikkelen early warning system.