Nieuw groeiseizoen start met gunstige grondwaterstanden


Dankzij de regen van de laatste weken en de gezamenlijke inspanningen van Waterschap Limburg en de Limburgse boeren en tuinders begint het teeltseizoen met een gunstige grondwaterstand.

Op 1 april is het nieuwe groeiseizoen van start gegaan. Net als voorgaande jaren heeft Waterschap Limburg zich deze winter samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) ingespannen om zoveel mogelijk water vast te houden na de droge zomer die we gehad hebben. De agrariërs droegen hun steentje bij door onder meer stuwen in de perceelsloten en de peilgestuurde drainage waar mogelijk in de zomerstand te houden. Samen met het waterschap organiseerde de LLTB de afgelopen weken in het kader van de campagne ‘houd water vast’ meerdere bijeenkomsten over onderwerpen als boerenstuwen, beregeningstechnieken, subirrigatie, nieuwe waterbesparende technieken en het verhogen van organisch stofgehalte in de bodem.

droogte-in-midden-limburg-ophoven-lage-resolutie7

Regen

Het grondwaterherstel liet na de droge zomer van 2022 lang op zich wachten, maar door de vele regen van de afgelopen weken is het peil op de meeste plaatsen weer op orde. Er is in de maand maart meer dan 100 mm regen gevallen (lokaal zelfs meer dan 120 mm), waar het gemiddelde over de afgelopen 25 jaar 50 mm bedraagt. Het beeld voor Noord- en Midden-Limburg is goed. Voor Zuid-Limburg zijn de grondwaterstanden nog niet volledig op het langjarig gemiddelde, maar dat is een traag systeem. Regen die nu valt, komt daar pas over enkele maanden of nog later bij het grondwater, omdat dat in de Zuid-Limburgse heuvels vaak tussen 20 en 80 meter diep zit.

Ondanks dat het her en der wat nat in de bovengrond wordt, houdt het waterschap de stuwen hoog en roept ze boeren op dat de komende weken ook nog te doen, zodat ook nu nog de watervoorraad voor het komende groeiseizoen kan groeien. Van belang is het dan ook om bij de voorjaarsbewerking de peilen zo kort mogelijk te verlagen.

Meer informatie