Nederlandse en Duitse ambassadeur bezoeken herinrichtingsproject Rode Beek


Op dinsdag 20 juni is een Duits-Nederlandse delegatie tijdens een driedaagse grensregioreis bij Waterschap Limburg geweest. Tijdens dit bezoek werd het belang van internationale samenwerking bevestigd door alle partijen, maar kwamen ook de uitdagingen aan bod.

Al enige tijd werken waterschappen en andere overheden in de grensregio samen om vooral de waterveiligheid beter te managen. De Nederlandse en Duitse ambassadeur, alsook Generaal-Consul kregen zo een concreet voorbeeld te zien van een succesvol grensoverschrijdend project op het gebied van waterbeheer en milieu in tijden van klimaatverandering. Dat maakte de bijeenkomst nog bijzonderder.

Herinrichting Rode Beek

Een uur lang werd het gebied van de Rode Beek bij de ‘Westzipfel Punkt’ bekeken. Dit is het smalste stukje Limburg én meest westelijke punt van Duitsland. Deze beek heeft een bijzonder internationaal karakter en ontspringt zowel in Nederland als in Duitsland. Daarnaast is dit waterlichaam zowel grensoverschrijdend alsook deels grensvormend. In het verleden zijn de bochten uit dit waterlichaam gehaald en rechtgetrokken. Het doel is het natuurlijke systeem van de beek te herstellen. Daardoor moet de beek voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte geven.

Door het grensoverschrijdende karakter van de Rode Beek brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee en werken WL, Gemeinde Selfkant en Kreis Heinsberg daarom intensief samen aan dit herinrichtingsproject. Zo dienen er afspraken gemaakt te worden over beheer en onderhoud aan beide kanten van de grens, omdat beide landen verschillende wetgeving kennen rondom planvoorbereiding. Denk hierbij aan de verschillende manieren van inspraak en het verschil van de door te lopen procedures.

Goede samenwerking essentieel

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Het beheergebied van Waterschap Limburg grenst voor 75 procent aan het buitenland en 20 waterlichamen worden met België en Duitsland gedeeld.

Als benedenstrooms gebied wordt Limburg beïnvloed door wat er bovenstrooms gebeurt. Water kent immers geen grenzen. Daarom is een goede samenwerking met onze buurlanden op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit belangrijk. Dit is de laatste jaren nóg urgenter geworden door de klimaatverandering. De noodzaak ervan is in versnelling geraakt naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021.