Mogelijk tijdelijk lager waterpeil in de peelregio tijdens werkzaamheden stuw Katsberg


98176_1

Waterschap Limburg voert vanaf medio januari gedurende een aantal weken werkzaamheden uit aan stuw Katsberg. Om het werk te kunnen uitvoeren zal de aanvoer van het water lager zijn. Dit kan plaatselijk leiden tot een tijdelijk lager waterpeil. De laatste jaren is er weinig water in de Peelregio tijdens de droge periodes. Het water dat vanuit de Noordervaart komt wordt via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal over het gebied verdeeld. Langs deze kanalen liggen meerdere inlaatpunten waar het water verder het gebied in kan stromen. Stuw Katsberg ligt bij de instroom vanuit de Noordervaart naar het Kanaal van Deurne.

Aanleg geautomatiseerde stuw

Om het watersysteem goed te beheren en water te kunnen sturen vervangt waterschap Limburg de ‘oude’ stuw Katsberg door een nieuwe klepstuw. Deze stuw wordt ook op afstand bestuurbaar gemaakt, zodat het waterpeil in de toekomst nauwkeurig in gaten gehouden kan worden. Om deze stuw te kunnen vervangen zal de aanvoer in de watergang tijdens de werkzaamheden lager zijn. Dit komt doordat het water om de stuw Katsberg heen geleid moet worden met een hevelconstructie. Waterschap Limburg verwacht dat de aanvoer van het water op 1000 liter per seconde zal zitten. Normaal gesproken wordt er ongeveer 3000 liter per seconde de watergang ingelaten. Op 16 januari start waterschap Limburg met de werkzaamheden aan de stuw. Deze werkzaamheden nemen vooralsnog zes weken in beslag.

Project Peelkanalen

De werkzaamheden aan stuw Katsberg zijn onderdeel van project Peelkanalen. Dit project is onderdeel van het Waterakkoord Peelkanalen (2021) en een onderliggende samenwerkingsovereenkomst tussen waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peel- of Defensiekanaal op orde te brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten. Een groot deel van de uitvoeringswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De werkzaamheden aan het Peelkanaal en de werkzaamheden aan de verdeelwerken zijn op dit moment nog in uitvoering.

Meer informatie

Heeft u vragen over het tijdelijke waterpeil of over de werkzaamheden aan de verdeelwerken van het project Peelkanalen? Neem dan contact op met Marco Siecker, omgevingsmanager van waterschap Limburg, via de projectpagina.