Lambert Verheijen waarnemend dijkgraaf van Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 14 juni 2023

Gouverneur Emile Roemer heeft de heer Lambert Verheijen beëdigd als waarnemend voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur en dijkgraaf van Waterschap Limburg.

Verheijen (1954, PvdA) is een zeer ervaren bestuurder die veel kennis heeft van de waterschappen. Hij was dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas van 2005 tot 2021 en van 1992 tot 2005 gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Van 2015 tot 2019 was hij tevens lid van de Eerste Kamer namens de PvdA.

Vorige week heeft een eerste kennismaking plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters in het Algemeen Bestuur en de beoogde dijkgraaf. De fractievoorzitters hebben hierna de gouverneur te kennen gegeven vertrouwen te hebben in de heer Verheijen en daarom in te kunnen stemmen met de aanstelling van Verheijen tot waarnemend voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.

WLportrettenDB-PascalMoors.JPEG-16

Roemer: “Het is goed dat met de tijdelijke benoeming van deze ervaren vakman het waterschap volop aan de slag kan met de belangrijke water- en waterveiligheidsopgaven in Limburg. Ik wens Lambert Verheijen veel succes in zijn nieuwe rol als waarnemend dijkgraaf. En, laten we dat niet vergeten, een groot dankjewel richting Patrick van der Broeck voor zijn tomeloze inzet en kundigheid in zijn periode als dijkgraaf.”

Procedure

De minister van Infrastructuur en Water heeft kort na het vertrek van voormalig dijkgraaf Patrick van der Broeck de gouverneur verzocht om de procedure op te starten om een externe waarnemend voorzitter van het Waterschap Limburg te benoemen. Om de continuïteit en het functioneren van het waterschap Limburg te waarborgen heeft de minister aangegeven dat de waarnemer niet afkomstig zou moeten zijn uit het Dagelijks Bestuur.

De afgelopen tijd heeft gouverneur gesproken met de fractievoorzitters in het Algemeen Bestuur over de ontstane situatie als gevolg van het vertrek van dijkgraaf Van der Broeck, over de opdracht van de minister om een waarnemer te vinden en over de verdere procedure om op termijn te komen tot een nieuwe dijkgraaf.