Laatste twee restzetels verdeeld


Bij de telling van de stemmen op kandidaatsniveau zijn de twee laatste restzetels bekend geworden. Afgelopen vrijdag werd bekend dat er twaalf restzetels te verdelen waren.

Deze twee restzetels gaan na berekening naar Waterbelang Land van Weert + Leudal en Waterbelang Horst – Helden – Beesel. Met de toekenning van de laatste twee restzetels is bekend welke personen de 26 zetels waarop gestemd kan worden gaan invullen.  Daarnaast zijn de 4 geborgde zetels voor ongebouwd en natuurterrein ook bekend.

Vertraging

Het tellen van stemmen verliep afgelopen week in Nederland anders dan verwacht. Dat gold ook voor Limburg. Door het record aan aantal deelnemende partijen, meer mensen die hun stem uitbrachten alsook een nieuwe procedure rondom het tellen, verliep het tellen van stemmen stroef.

Veel restzetels

Op basis van de voorlopige uitslag waren twaalf restzetels te verdelen. Nog nooit was het aantal restzetels zo hoog. Vrijdag 17 maart konden dan ook slechts, met een slag om de arm, 24 van de 26 zetels worden toegewezen. Voor de twee andere restzetels moest de Kiesraad haar rekenmodel uitbreiden.

Met de voorlopige uitslag van maandag 20 maart is ook bekend welke personen in principe zitting gaan nemen in het AB.

Op donderdag 23 maart om 13.30 stelt het Centraal Stembureau van Waterschap Limburg de definitieve verkiezingsuitslagen vast.