Inloopmomenten project Vierwaarden


De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, Provincie Limburg, het Rijk en Waterschap Limburg werken samen aan project Vierwaarden. In het karakteristieke Maasdal ten noorden van Venlo zijn maatregelen nodig om de hoogwaterveiligheid, natuur en recreatiemogelijkheden te verbeteren. In september en oktober organiseert Waterschap Limburg inloopmomenten voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen in de deelgebieden. Tijdens de inloopmomenten in Venlo-Noord, Velden, Arcen, Lottum en Grubbenvorst, is het mogelijk om vragen te stellen en ideeën aan te dragen voor het project.

Samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kijkt Waterschap Limburg hoe hun omgeving veiliger, mooier, duurzamer en rijker wordt voor iedereen. In mei organiseerde het waterschap een serie informatiebijeenkomsten in de deelgebieden. Dit was de start van de verkenningsfase die in het teken staat van het uitwerken van mogelijke ’oplossingsrichtingen’ per deelgebied. Eerder zijn er schetsen gemaakt die aangeven wat er rivierkundig gezien mogelijk is in het gebied. De komende maanden wil het waterschap deze aanvullen met ideeën vanuit de omgeving.

Inloopmomenten

Betrokkenen die vragen hebben of een idee willen aandragen, zijn meer dan welkom om de inloopmomenten te bezoeken. Tussen 14:00 uur en 18:00 uur zit het projectteam klaar om het gesprek aan te gaan. Een afspraak maken vooraf is niet nodig.

  • 11 september 2023 bij De Witte Kerk (Venlo-Noord)
  • 18 september 2023 bij de Hertog Jan Proeverij (Arcen (Hertogbroek))
  • 21 september 2023 bij De Vilgaard (Velden)
  • 5 oktober 2023 bij De Smetenhof (Lottum)
  • 9 oktober 2023 bij MFC 't Haeren (Grubbenvorst)

Ontwerpateliers

Naast inloopmomenten organiseert het waterschap in het najaar ook ontwerpateliers. Samen met direct betrokkenen worden dan schetsen gemaakt voor mogelijke oplossingsrichtingen.

Meer informatie

Betrokkenen die graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen kunnen zich via de website www.waterschaplimburg.nl/vierwaarden aanmelden voor de nieuwsbrief. Hier is ook meer informatie over het project te vinden en kunnen ideeën worden aandragen voor de gebieden.

Breder kijken dan hoogwaterveiligheid

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Project Vierwaarden is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 400 sluizen en gemalen in heel Nederland.

Naast hoogwaterveiligheid onderzoekt het project mogelijkheden om natuur en recreatie te verbeteren, zoals het verplaatsen van de jachthaven in Venlo en het aantrekkelijker maken van het gebied met fiets- en wandelpaden.