Inloopavond beekmonding Hemelbeek Elsloo

Gepubliceerd op 27 oktober 2023

Hemelbeek bodemval bij Maas (Breedbeeld)

Begin 2024 gaan Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat de beekmonding van de Hemelbeek (gemeente Stein) herinrichten om te voldoen aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Maandag 6 november aanstaande is er een inloopavond voor dit project in het Maaslandcentrum aan de Burgemeester Maenenstraat 45, in Elsloo. Vertegenwoordigers van het waterschap zijn van 19.00 tot 21.00 uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Het doel van de KRW is dat Europese oppervlaktewateren uiterlijk in 2027 voldoen aan de normen op het gebied van gezond water en leefomgeving van planten en dieren. "Met de aanpak van de beekmonding van de Hemelbeek willen wij de visoptrek tot aan de duikers verbeteren en een paaigebied én vluchtplek voor vissen in de Maas realiseren. Ook gaan we de ecologische toestand van de beekmonding aanpakken om daarmee de bestaande fauna te versterken," aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Waterval

Het project betreft de snelstromende Hemelbeek tussen het Julianakanaal en de Maas over een lengte van 200 meter. De beekmonding ligt 1,7 meter hoger dan de Maas. Deze waterval belemmert de vissen een groot deel van het jaar om vanuit de Maas de beek in te zwemmen. Dat is jammer, want beekmondingen zijn juist belangrijk als paaigebied en vluchtplek voor vissen.

Beekmondingenconvenant

Dit project maakt deel uit van het beekmondingenconvenant. In deze samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en waterschappen staan afspraken om beekmondingen langs de Maas natuurlijker in te richten. ‘Inmiddels hebben we samen in Limburg al zo'n twintig beekmondingen ecologisch hersteld', stelt waterschapbestuurder Jansen. ‘Nu is de Hemelbeek aan de beurt.’

Ontwerpprojectplan Waterwet

De informatieavond is bedoeld voor gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de omgeving. Vertegenwoordigers van het waterschap zijn van 19.00 tot 21.00 uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het toelichten van het verdere verloop.

Het ontwerpprojectplan Waterwet ‘Herinrichting Beekmonding Hemelbeek’ ligt van 30 oktober tot en met 11 december 2023 ter inzage in het Waterschapsgebouw, Theresialaan 99 in Roermond. Zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/

Meer informatie:

De uitvoering van het project gaat van start in de eerste helft van 2024. Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina.