Herstelwerkzaamheden bij de Geleenbeek


Tussen Benzenrade in Heerlen en het Stadspark in Sittard heeft de Geleenbeek de afgelopen jaren op verschillende locaties zijn oorspronkelijke loop terug gekregen. Hierbij streeft Waterschap Limburg naar een licht slingerende tot meanderende beek, die de historische loop van de beek volgt.

Door de beek weer te laten slingeren, ontstaat een meer natuurlijke beek waarbij, bij verandering van de afvoer, steeds wisselingen in stroomsnelheden optreden. Deze variaties in de stroomsnelheid en stroomrichting zijn goed voor de natuur in en om de beek.

Waterschap Limburg heeft op veel plekken in het zuiden van Limburg stapelmuren aangelegd ter bescherming van plaatselijke infrastructuur met een gezamenlijke lengte van meerdere kilometers. Op korte tijd zijn er ter hoogte van het stadspark in Sittard op een aantal plekken stapelmuren ingezakt. De aannemer voert nu werkzaamheden uit om dit te herstellen. Tevens wordt op deze locaties onderzoek verricht om de oorzaak te achterhalen en worden overige locaties nabij het stadspark preventief onderzocht.

Uitspoeling

Het inzakken van stapelwerk is een samenloop van omstandigheden. Waterschap Limburg monitort het stapelwerk dat ter hoogte van het Stadspark in Sittard is aangelegd. Uit de monitoring kwam naar voren dat er door de druk van het water en uitspoeling een steen is losgeraakt die zich op de waterlijn bevond. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom is een deel van het stapelwerk afgebroken en hersteld. Er is een waterdoorlatend geotextiel aan de achterkant aangebracht.

Stapelwerk is vakwerk

Bij het plaatsen van een stapelmuur zijn een aantal zaken belangrijk. Denk hierbij aan de ondergrond, het soort stenen en de afmeting van de stenen. Het bouwen van een stapelmuur is vakwerk. De stenen die worden gebruikt verschillen in vorm en gewicht. Ze worden één voor één geplaatst. De muur krijgt stabiliteit door het eigen gewicht en doordat de stenen ‘in verband’ worden gelegd. Ook worden de stenen haaks naar achteren gelegd. Omdat de stenen een natuurlijke vorm hebben, zitten er ook gaten in de muur. Die gaten worden aan de achterzijde gevuld door het haaks leggen van verschillende stenen en het afvullen met silex, een gesteente.

Geleenbeek

De Geleenbeek ontspringt in Benzenrade (Heerlen). De beek stroomt via Voerendaal, Nuth, Schinnen, Spaubeek, Geleen, Sittard, Nieuwstadt richting Stevensweert waar hij onder de naam 'Oude Maas', uitstroomt in de Maas.

Door dit project is het tracé van Heerlen tot Sittard ingrijpend veranderd. De sterk gekanaliseerde beek is weer gaan slingeren door een natuurlijk landschap waarin plaats is voor mens, water, dier en plant. We zijn ook aan de slag met de Geleenbeek ten noorden van Sittard, langs de A2.

Wil je meer weten over het project? Kijk dan op www.waterschaplimburg.nl/geleenbeek