Gezamenlijk contoleren tijdens Milieuactiedag Limburg


Waterschap Limburg heeft samen met Provincie Limburg en Rijkswaterstaat op donderdag 25 mei een Milieuactiedag georganiseerd. Deze dag vond plaats in het kader van de samenwerking ‘Samen sterk in Limburg’. Zo’n 100 (buitengewone) opsporingsambtenaren van diverse instanties zijn in gemixte teams de hele dag bezig geweest met het uitvoeren van controles en inspecties in het Limburgse buitengebied. Dit deden ze vanuit de lucht (helikopter), vanaf het water (boten), te voet en met bereden politie.

DB-lid Josette Van Wersch van Waterschap Limburg kijkt positief terug op de Milieuactiedag: “Het is mooi om te zien hoe zoveel verschillende organisaties de handen ineen hebben geslagen vandaag. Niet alleen is dit goed voor een stuk wederzijds begrip, maar ook voor de veiligheid van de provincie. En we laten onze inwoners zien wat we doen.”

Waar is op gecontroleerd?

De (buitengewone) opsporingsambtenaren hebben onder andere controles uitgevoerd op de Waterwet, de Wet natuurbescherming, op drugs, gedumpt afval, loslopende honden, waterrecreatie en visstroperij en visvergunningen.

Resultaat

In totaal zijn 175 controles uitgevoerd. Er werden 7 waarschuwingen gegeven, 3 processen verbaal uitgedeeld en 1 bestuursrechtelijke maatregel opgelegd. Ook zijn er overtredingen geconstateerd die om nader onderzoek vragen.

Deelnemende partijen

Naast waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat deden ook de andere partners van Samen sterk in Limburg mee. Dit zijn alle deelnemende gemeenten, Politie, Sportvisserij Limburg, Nederlandse jagersvereniging, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap.

Samen Sterk in Limburg (SSiL)

Samen Sterk in Limburg is een initiatief met als doel om handhaving in het buitengebied effectiever en efficiënter in te richten. De druk op de natuur neemt namelijk steeds meer toe. Oorzaken hiervan zijn onder andere de toename van illegale activiteiten in het buitengebied.

Sneller optreden tegen criminaliteit

De mix van deelnemers zorgt ervoor dat opsporingsambtenaren van allerlei instanties kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Er is een bevoegdheidsconvenant tussen de partijen van de SSiL. Dit betekent ze bevoegdheden kunnen toepassen op elkaars grondgebieden. Hierdoor kan sneller en effectiever opgetreden worden tegen overtredingen en strafbare feiten.