(Gesloten) Liveblog - Laatste nieuws waterstanden

Laatst gepubliceerd op 11 januari 2024 (om 9:27)

Het hoogwater in Limburg is voor nu voorbij. Daarom is onze crisisorganisatie afgeschaald. Dit liveblog is vanaf nu gesloten.

10-01-2024 10:00 uur - Crisisorganisatie afgeschaald

Er is geen regen of sneeuw meer gevallen en ook de komende dagen blijft het droog en koud. Dat heeft een positieve invloed op de waterafvoeren in onze beken en rivieren en op de waterstanden. Ook de afvoer van de Maas heeft weer een normaal niveau bereikt. Het hoogwater in Limburg is voor nu voorbij. Daarom is onze crisisorganisatie afgeschaald. We verwachten geen bijzonderheden meer. Uiteraard blijven we monitoren en alert.

foto bij update 10-1

Opruimen

De dijkwachten zijn klaar met hun inspectierondes. Ook ruimen we in Noord-Limburg het extra materieel op dat is ingezet. In Zuid-Limburg was dat al gebeurd. Het zijn veelal pompen en coupures die weer terug naar de loods gaan. Een aantal pompen wordt afgekoppeld vanwege de vrieskou.

Liveblog gesloten

Dit liveblog is vanaf nu gesloten. Dit was de laatste update.

08-01-2024 15:15 uur

In de komende 24 uur wordt geen nieuwe neerslag verwacht. De dijkwachten in Noord-Limburg blijven alert. Vandaag houden zij de dijken bij Mook, Gennep, Heijen, Milsbeek en Middelaar nauwlettend in de gaten.

DJI_0025

Zuid-Limburg

De afvoer van de Geul bij Cottessen is momenteel 2,5 m3/s. Zowel voor de Geul als de Geleenbeek verwachten we geen bijzonderheden. Het hoogwater is voor nu in Zuid-Limburg voorbij. We ruimen daarom extra materieel zoals pompen op. Uiteraard blijven we alert en blijft het materieel direct inzetbaar.

Noord-Limburg

In Noord-Limburg is de hoogwaterpiek gepasseerd. De afvoer van de Roer is momenteel onder de 65 m3/s. Verdere stijging wordt niet verwacht. De daling van de afvoeren in het noorden zet door, waarbij veel afvoeren weer op normaal niveau zijn. We verwachten dat we vanaf morgen ook hier extra materieel kunnen opruimen.

Maas

De huidige afvoer van de Maas is 1000 m3/s. Morgen wordt weer een normale afvoer van ongeveer 800 m3/s bij Sint Pieter verwacht.

Overlaatdam Bosscherveld

Voor de laatste stand van zaken over de overlaatdam Bosscherveld verwijzen we naar Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2024/01/hoogwater-2024

5-1 20.00 uur - Dalende waterafvoeren in het weekend

De voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstig. We zien dat de waterafvoeren dalen en verwachten weinig bijzonderheden. Daarom zullen we de komende dagen alleen nieuwe informatie over het hoogwater plaatsen als daar aanleiding voor is.

In Neer is de bypass ingezet

Vandaag is de bypass, een omleiding van de waterstroom, in Neer ingezet. Dit is een geul die het water uit de Neerbeek om het dorp leidt. Neer ligt omsloten door dijken die het dorp beschermen tegen hoogwater. In normale omstandigheden stroomt het water van de Neerbeek door het dorp. Met het inzetten van de bypass zorgen we ervoor dat de Neerbeek buiten de dijk en het dorp om richting de Maas stroomt.

20240105_BypassRoermond_LR-320240105_BypassRoermond_LR-17

5-1 14.30 uur - Bestuurlijk bezoek voor dijkwachten

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren en dagelijks bestuurslid Chrit Wolfhagen van Waterschap Limburg hebben vanmorgen een bezoekje gebracht aan de dijkwachten in Roosteren. Voordat de vrijwilligers de harde wind trotseerden en op inspectie gingen, bedankte Chrit Wolfhagen namens het Waterschap Limburg hen en de overige 700 Limburgers die dit werk doen. ,,Het is ontzettend belangrijk dat jullie hier bij hoog water de dijk inspecteren,” zei het bestuurslid van het Waterschap. ,,Want het gaat per slot van rekening om de veiligheid van heel veel mensen die erop vertrouwen dat de dijk het water van de Maas tegenhoudt.”

Dijkwachten in Roosteren

Burgemeester Hessels sloot zich bij die woorden aan.  ,,Wij waarderen het zeer dat jullie je als vrijwilligers op deze manier inzetten voor de samenleving. Jullie dragen een belangrijk steentje bij aan de veiligheid van Limburg. ”

Ton Walschot is de coördinator van de vrijwilligers in Roosteren. Hij bedankte burgemeester Hessels en db-lid Wolfhagen voor hun aanwezigheid.

Daarna vertrokken de dijkwachten in tweetallen om de Maasdijk te inspecteren. Elk duo dat in Roosteren actief is, heeft een stuk dijk van twee kilometer dat in de gaten wordt gehouden. Tijdens de inspectie loopt een dijkwacht boven op de dijk en – als dat in verband met de waterstand mogelijk is – de andere onderaan de dijk bij de waterrand zodat vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de toestand van de dijk.

Dijkwachten in Roosteren

5-1 12.45 uur - Gunstige weersvoorspellingen

Er is afgelopen nacht weinig neerslag gevallen in Limburg. Dat heeft een positief effect gehad op de waterafvoer in de beken en rivieren. Ook de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstig. Tot morgenochtend valt er 2 tot 4 mm regen in de provincie. Vanaf zaterdagochtend verwachten we nauwelijks neerslag.

Waterafvoer van de Maas

De Maas heeft haar piek bereikt. Op dit moment is de afvoer zo'n 1.550 m3/s. De verwachting is dat de waterafvoer van de Maas de komende dagen verder zal dalen.

Meer informatie over de actuele waterafvoer van de Maas lees je hier.

Noord-Limburg

Over het algemeen zijn de waterafvoeren in het noorden van Limburg dalende. De afvoer van de Roer zit op dit moment rond de 100 m3/s. Vanuit Duitsland komt er steeds minder water onze provincie binnen. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de Roer nog gaat stijgen. We verwachten dat de Roer stabiliseert en daarna gaat dalen. De Tungelroysebeek heeft zijn piek bereikt. We hebben daar een pomp bijgezet om het water af te voeren.

Zuid-Limburg

De afvoeren in het zuiden van Limburg zijn stabiel en zelfs dalende. Zo is de waterafvoer van de Geul ook dalende en zit die momenteel op 5 m3/s.

Pompen bij de Kwistbeek

We hebben op verschillende plekken in de provincie extra pompen ingezet. Zo is er vannacht ook een extra pomp geplaatst bij de Kwistbeek. Daarmee kunnen we nog meer water afvoeren.

Pompen bij Kwistbeek
Pompen bij Kwistbeek

5-1 9:40 uur - Inzet dijkwachten

Onze dijkwachten zijn druk bezig met het inspecteren van de dijken langs de Maas. Ze kijken of er geen schade aan de dijk is ontstaan. Ook letten ze op risico’s die schade kunnen veroorzaken, zoals drijvende boomstammen. De dijkwachten houden ook in de gaten hoe snel het water stijgt. Door intensief te controleren, kunnen we snel reageren op kleine veranderingen. We zetten momenteel enkele honderden dijkwachten in. Dit doen we zolang het hoogwater blijft.

Dijkwacht_controle_Venlo_24
Dijkwachten inspecteren dijken langs de Maas.

4-1 16:56 uur – Neerslagverwachting

Voor vandaag en morgen is regen in ons werkgebied voorspeld. Dit zal niet tot extra problemen leiden. In Zuid-Limburg is de voorspelling dat er 3mm neerslag valt. In de regio Midden-Limburg varieert de neerslag van 3 tot 4mm. In het noorden van Limburg is 5 tot 6mm regen voorspeld. Na vrijdagmiddag verwachten we minder neerslag.

Waterafvoer van de Maas

De waterafvoer van de Maas stabiliseert rond 1700 m3/s. We verwachten morgenochtend een piek van 1750 m3/s.

Meer informatie over de actuele waterafvoer van de Maas lees je hier.

Noord-Limburg

Momenteel schommelt de waterafvoer van de Roer rond de 100 m3/s. We houden de waterafvoer, waterstanden en weersverwachtingen nauwlettend in de gaten.

Zuid-Limburg

De waterafvoer voor de Geul is langzaam aan het dalen en is momenteel rond de 11 m3/s. We verwachten hier weinig neerslag. Waarschijnlijk zal de Geul de komende dagen niet tot weinig stijgen.

Pomp in Baarlo voor meer capaciteit bij de Kwistbeek

Vandaag hebben we een extra pomp geïnstalleerd bij de Kwistbeek in Baarlo. Hier hadden we eerder al een pomp opgebouwd. We hebben een extra pomp aangesloten om meer water af te voeren.

Coupure in Well

In Well is vandaag een coupure opgebouwd. Een coupure is een doorgang in een waterkering (dijk) waar een weg of pad doorheen loopt. Om bij hoogwater het water tegen te houden, wordt de coupure dichtgemaakt met aluminium schotten.

Coupure in Well
Coupure in Well

4-1 11.45 uur - Waterstanden in Limburg

Afgelopen nacht is 5mm gevallen in Zuid-Limburg. In de regio Midden-Limburg is variërend van 1 tot 6mm regen gevallen. In regio Venlo en Venray tot 5mm en ten noorden van Bergen is 8 tot 12mm regen gevallen.

Waterafvoer Maas

Op dit moment is de afvoer van de Maas 1700 m3/s. De voorspelling is nog steeds tussen de 1700 en 1900 m3/s. De waterafvoer lijkt de komende periode te stabiliseren.

Noord-Limburg

De meeste afvoeren in het noorden van de provincie zijn verhoogd. Het systeem zit vol. Vooral Roggelsebeek, Uffelsebeek, Leukerbeek, Neerpeelbeek, Tungelroysebeek. Op dit moment zijn onze inspecteurs bezig om de meldingen op te pakken. De afvoer van de Roer wordt vooralsnog voorspeld rond de 90-95 m³/s. Hier verwachten we vooralsnog geen problemen.

Zuid-Limburg

De afvoeren van bijvoorbeeld de Geul en Jeker zijn verhoogd. Dit houden we in de gaten. De Geul is afgelopen nacht gestegen tot ongeveer 20 m³/s bij Cottessen. Daarmee is de piek voor nu bereikt. De stijgijng wordt veroorzaakt door water vanuit het buitenland en door (lokale) neerslag.

De neerslagverwachting voor vandaag rondom de Geul en de Jeker is beperkt tot enkele millimeters. We verwachten dat de afvoer van de Geul niet meer zal stijgen, maar houden de situatie goed in de gaten.

Tractorpomp bij Tungelroyse Beek

Als reactie op de verhoogde waterstanden hebben we enkele maatregelen genomen. Bij de Tungelroyse beek waren al pompen aangesloten. Onze medewerkers hebben gistermiddag nog een extra tractorpomp aangesloten. Dit hebben we gedaan om met meer capaciteit eventuele wateroverlast te beheersen.

Onze medewerkers hebben vannacht doorgewerkt om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en waar nodig maatregelen te treffen.

Tractorpomp bij Tungelroyse Beek
Tractorpomp bij Tungelroyse Beek

Nieuwsitem bij L1 Centraal

Naast de berichtgeving via onze website en social media kanalen. Besteden ook andere media veel aandacht aan het hoogwater in Limburg. Zo was woensdagavond om 17.30 uur loco-dijkgraaf Marc Breugelmans te zien bij L1 Centraal.

Bekijk hier het gehele fragment.

Media met dijkwachten in Venlo

Sinds gisteren zijn enkele honderden dijkwachten op pad. Zij inspecteren de dijken langs de Maas op kwetsbaarheden. Vanmorgen was er verschillende media aanwezig om een reportage te maken hierover. In Venlo achter het ziekenhuis hebben een drietal dijkwachten laten zien wat hun werkzaamheden zijn.

Dijkwachten in Venlo
Dijkwachten in Venlo

3-1 16:45 - Maas piekt twee keer

Het water in de Maas is op dit moment aan het stijgen. De Maas bereikt naar verwachting vanavond de eerste piek en morgenochtend de tweede piek.

Lees hier de verwachting van de Maas op de website van Rijkswaterstaat.

Noord-Limburg

In het noorden van Limburg zal het de komende dagen nog veel regenen. Het KNMI voorspelt dan ook 20 tot 35 mm neerslag. Hierdoor zullen de afvoeren in Noord-Limburg verder stijgen. Of dit in het noorden van Limburg voor extra problemen zal leiden, is afhankelijk of en waar de neerslag valt. De Roer blijft een verwachte afvoer van 85 tot 90 m3/s houden.

Zuid-Limburg

Voor het zuiden van Limburg wordt minder neerslag verwacht. Volgens de voorspellingen van het KNMI valt er vandaag en de komende dagen 7 tot 25 mm neerslag in Zuid-Limburg. De waterafvoer van de Geul blijft stabiel, maar zal wel iets gaan stijgen.

Bomen in het Geulke

Vandaag hebben we onder andere twee omgevallen bomen uit het Geulke gehaald. Dit is een zijrivier van de Geul bij Meerssen. Door het weghalen van de bomen zorgen we ervoor dat water ongehinderd kan doorstromen en dat er bij de bomen geen verstopping ontstaat. Ook voorkomen we dat takken verderop beschadigingen veroorzaken aan oevers en bruggen.

Bomen in het Geulke
Bomen in het Geulke

Inspecties

We blijven de waterstanden in de hele provincie scherp in de gaten houden. Onze inspecteurs bekijken de situatie buiten en in de Centrale Regiekamer volgen collega’s de waterstanden 24 uur per dag. Daarnaast voeren we extra inspecties uit. Als het nodig is kunnen we snel maatregelen treffen.

3-1 16:15 - Situatie Maastricht

We zijn op de hoogte dat er een situatie is bij de Maas in Maastricht. Voor verdere informatie verwijzen we naar Rijkswaterstaat.

Berichtgeving van Rijkswaterstaat 16.00 uur:

De overlaat bij Bosscherveld in Maastricht is beschadigd. Een deel van de bekleding van de overlaat is door de kracht van het water losgeraakt en weggespoeld. We onderzoeken welke herstelmaatregelen genomen moeten worden. Woonbooteigenaren worden uit voorzorg geëvacueerd door de Brandweer.

3-1 12:15 - Voorspelling neerslag en waterafvoeren

Vannacht heeft het geregend en is er zo’n 15 tot 20 mm neerslag gevallen. Dit heeft niet tot extra problemen geleid. Volgens de voorspellingen van het KNMI valt er vandaag en de komende dagen 20 tot 35 mm neerslag. De meeste afvoeren in het noorden van Limburg zijn verhoogd en stijgen verder. We houden in de hele provincie de waterstanden en waterafvoeren in de gaten.

Waterafvoer Maas

Door de neerslag zal de Maas twee pieken bereiken. De eerste piek valt op 4 januari met een hoogte van 1.600 m3/s. Mogelijk volgt op 5 januari een tweede piek, dit is afhankelijk van de neerslagkoers over de Ardennen.

Noord-Limburg

De Roer heeft een verwachte afvoer van 85 tot 90 m3/s. Dit is iets meer dan de verwachting van gisteren (80 m3/s) en dit is minder dan de piek van 96 m3/s vorige week.

Zuid-Limburg

Voor de Geul zien we momenteel geen verandering ten opzichte van gisteren. De verhoogde afvoer zal, zoals we nu kunnen voorzien, geen problemen geven. Voor de andere beken in Zuid-Limburg verwachten we ook geen problemen.

Pomp geplaatst bij Geulle aan de Maas

Op dit moment wordt er een pomp geplaatst bij Geulle aan de Maas (bij het veerpont). De waterafvoer van de Maas stijgt. We sluiten daarom de Maas af, zodat het water van de Maas niet kan terugstromen in de beek. We plaatsen een pomp, zodat het water uit de beek over de dijk toch de Maas in wordt gepompt.

Pomp geplaatst bij Geulle aan de Maas
Pomp geplaatst bij Geulle aan de Maas

Wat doe je bij plotselinge wateroverlast?

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips die helpen om wateroverlast te beperken.

Waterstanden App

Informatie over de waterstanden en de afvoer van de beken vind je op www.waterstandlimburg.nl. Je kan ook de WaterstandLimburg app downloaden in de App Store of Google Play Store.

3-1 11:05 - Berichtgeving Rijkswaterstaat actuele situatie Maas

Na een nat najaar is het stroomgebied van de Maas verzadigd: nieuwe neerslagimpulsen resulteren in relatief grote afvoerstijgingen. In de ochtend van 2 januari (gisteren) bedroeg de afvoer van de Maas 500m3/s. Sindsdien is de afvoer sterk gestegen, en vanmorgen is de grens van 1.250 m3/s (code geel) gepasseerd. Vanmorgen (3 januari 07:00u) bedroeg de afvoer 1.350 m3/s. Omdat de zijrivieren van de Maas nog stijgend zijn, zal de afvoer bij St. Pieter ook verder toenemen. Waarschijnlijk wordt vandaag overdag de grens van 1.500 m3/s overschreden. De eerste piek valt op 4 januari met een hoogte van 1.600 m3/s. Mogelijk volgt op 5 januari een tweede piek, dit is afhankelijk van de neerslagkoers over de Ardennen.

Lees hier het bericht op de website van Rijkswaterstaat.

2-1 16:32 - Regenwaterbuffers geïnspecteerd

Er is de afgelopen uren veel neerslag gevallen en ook vanavond en vannacht verwachten we veel regen. Uit voorzorg hebben we al onze regenwaterbuffers geïnspecteerd en eventueel schoon gemaakt. Dit doen we zodat de verwachte neerslag goed wordt opgevangen. Tot nu heeft de neerslag nog niet tot extra problemen geleid. Via onze Centrale Regiekamer houden we de situatie goed in de gaten. En als het nodig is sturen we onze inspecteurs op pad.

Wat doe je bij plotselinge wateroverlast?

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips die helpen om wateroverlast te beperken.

Waterstanden App

Informatie over de waterstanden en de afvoer van de beken vind je op www.waterstandlimburg.nl. Je kan ook de WaterstandLimburg app downloaden in de App Store of Google Play Store.

2-1 12:40 Verwachtingen komende dagen

Regenval komende dagen

We bereiden ons voor op verwachte regenval de komende dagen. Volgens de prognoses van het KNMI wordt er de komende 48 uur ten noorden van Roermond 30-40 mm neerslag verwacht en ten zuiden van Roermond 40-60 mm.

Verwachting Noordelijk Limburg

Voor het noorden van Limburg is de verwachting dat door de regen de afvoeren van de Roer en de Groote Molenbeek zullen toenemen. Bij de Tungelroyse beek en Uffeltse beek zijn noodpompen actief. De pompen zorgen dat de kans op wateroverlast benedenstrooms vermindert. De verwachte afvoer van de Roer is 80 m3/s, dit is minder dan de piek van 96 m3/s vorige week. Ook de andere beken in Noord-Limburg nemen toe, maar we voorzien op dit moment geen problemen.

Verwachting Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg verwachten we dat de afvoer in de Geul toeneemt naar 20 m3/s. De verhoogde afvoer zal, zoals we nu kunnen voorzien, geen problemen geven. Voor de andere beken in Zuid-Limburg verwachten we ook geen problemen.

Verwachting afvoer Maas

De waterafvoer van de Maas wordt volgens de laatste berekeningen geschat op 1.600 m3/s. De piek wordt verwacht op 4 januari bij Maastricht en zal vervolgens 3 dagen duren om onze provincie te doorkruisen.

Inspecties

We voeren extra inspecties uit en zijn alert. Als het nodig is kunnen we snel maatregelen treffen. Ook onze dijkwachten worden voorbereid om mogelijk ingezet te worden. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende collega's paraat staan om in actie te komen.

Wat doe je bij plotselinge wateroverlast?

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips die helpen om mogelijke wateroverlast te beperken.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat meer informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

wateroverlast_1

31-12-2023 14:00 Crisisstaf opgeschaald naar fase 2

Het Waterschap Limburg heeft de crisisstaf hoogwater opgeschaald naar coördinatiefase 2. Dat is gebeurd met het oog op de langdurige natte periode waarin Limburg zit, de neerslag die vanaf medio volgende week wordt voorspeld en de waterstand van de Maas. Die waterafvoer van de Maas gaat volgens de laatste berekeningen naar 1700 tot 1800 kubieke meter per seconde bij Maastricht. Daarnaast gaat er de komende dagen volgens de huidige inzichten rond de 50 millimeter regen vallen.

Lees het volledige bericht.

28-12 13:00 Voorspellingen zijn gunstig

Er is de afgelopen uren weinig neerslag gevallen in Limburg. Dat heeft een positief effect gehad op de waterafvoer in de beken en rivieren.  Ook de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstig. Er valt met name vrijdag wel wat neerslag maar de hoeveelheden zullen in ons werkgebied naar verwachting meevallen. Daarom gaan we de komende dagen alleen nog nieuwe informatie over het hoogwater plaatsen als daar aanleiding voor is.

groote molenbeek bij Meerlo
Foto van de Groote Molenbeek bij Meerlo, enkele dagen geleden.

Afvoeren

De Geul in het zuiden van de provincie voert op dit moment bij Meerssen ongeveer 4 kubieke meter water per seconde (m3/s) af. Dat was enkele dagen geleden nog 9 m3/s.

Ook de afvoer in de Roer is gedaald, van 95 naar 65 m3/s.

Alleen de Niers bij Ottersum daalt nog niet of nauwelijks en de waterafvoer is redelijk stabiel op 30 m3/s. Dat komt omdat de Niers met name in Duitsland een groot voedingsgebied heeft waar nog veel water in de grond en de zijbeken zit. Dat water komt nog allemaal naar Nederland en stroomt uiteindelijk bij Gennep de Maas in.

Afvoer en waterstand

De afvoer van de Niers is hoger dan ooit gemeten, de waterstand van de Niers is bijna twee meter lager dan in 2021. Waterstand en waterafvoer zijn twee verschillende zaken. De waterstand van de Niers is nu ongeveer 10 meter (boven NAP).

Dat de afvoeren dalen, betekent overigens niet dat alle water op landbouwgrond en in natuurgebieden meteen weg is. Er zijn nog gebieden die (deels) blank staan. Dit kan ook nog even zo blijven.

Water in kelder

We krijgen steeds vaker meldingen van mensen die water in hun kelder hebben. Mogelijk dat dit komt door de vele regen die de afgelopen tijd is gevallen. Een droge kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een woning.

Hoe dat precies zit, leest u op de pagina's van het Informatiepunt Leefomgeving.

In de brochure 'Wateroverlast in je omgeving' staan trouwens tips om wateroverlast te voorkomen.

27-12 11.30 We blijven alert

De neerslag die de afgelopen nacht en vanmorgen gevallen is, heeft voor zover nu bekend is niet voor extra problemen gezorgd in Limburg.  We blijven als Waterschap echter alert en houden de waterstanden en waterafvoeren voortdurend in de gaten. Omdat de weersvoorspellingen voor vandaag, woensdag 27 december, weinig tot geen neerslag aangeven, plaatsen we vandaag alleen nog een update van de situatie in ons werkgebied als daar aanleiding voor is.

Kijk gerust eens op de website www.wachtnietopwater.nl, waar tips staan om mogelijke wateroverlast te beperken.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat meer informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

wateroverlast_1

26-12 17:00 Stabiele dag

Deze Tweede Kerstdag is voor het Waterschap Limburg vrij rustig verlopen. Er hebben zich geen onverwachte zaken voorgedaan.

Met name in Noord-Limburg zitten de beken en riviertjes goed vol en hier en daar zijn weilanden of veldwegen ondergelopen. Dat is te zien op het filmpje hieronder, dat gemaakt is op 25 december (gisteren dus). De beelden zijn van Levi Vinken en Wouter Pronk.

26-12 10:10  Lichte daling verwacht

De weersverwachtingen voor deze Tweede Kerstdag zijn gunstig voor de waterstanden in onze beken en rivieren. Er wordt namelijk niet of nauwelijks neerslag verwacht. Dat neemt niet weg dat veel beken in Noord- en Midden-Limburg vol staan met water. Omdat het vandaag niet veel regent, gaat de waterstand (en dus ook de waterafvoer) in de loop van de dag in de meeste beken waarschijnlijk iets dalen.

We houden de waterstanden uiteraard ook vandaag in de gaten via de Centrale Regie Kamer en via onze inspecteurs in de provincie.

Centrale Regie Kamer Waterschap Limburg
In de Centrale Regie Kamer in Roermond komen onder meer de meetgegevens van de verschillende beken en rivieren binnen.

In het zuiden van de provincie zijn er op dit moment geen bijzonderheden. De waterstand van de Geul is de afgelopen dag flink gedaald.  Ook de afvoer van de Maas is op dit moment niet te hoog.  Meer informatie hierover via: www.waterinfo.rws.nl

25-12 17:10  Situatie ongewijzigd

De regen die de afgelopen uren in delen van Limburg is gevallen, heeft niet geleid tot een verslechtering van de situatie. Desondanks blijven we alert. Zo heeft een van onze inspecteurs op deze Eerste Kerstdag de vuilvanger in de Geul bij Bunde schoongemaakt (zie de onderstaande foto) zodat het water in de Geul weer ongehinderd kan stromen richting Maas.

Vuilvang Geul
Vuilvanger Geul

In het noorden van de provincie Limburg heeft de Niers een afvoer bereikt van 28 kubieke meter per seconde. Deze waarde hebben wij nog niet eerder gemeten. Toch blijkt dat de Niers nog ruimte heeft en meer water kan bergen. Ook de komende uren houden we de waterstanden en waterafvoeren in de gaten.

Niers
Hoge waterstanden Niers

25-12 11:30  Geen bijzonderheden op Eerste Kerstdag

Het coördinatieteam van het Waterschap Limburg is vanmorgen bij elkaar gekomen en heeft geconstateerd dat de regen die de afgelopen nacht gevallen is, niet voor extra problemen heeft gezorgd. Uiteraard zit er nog steeds veel water in onze beken, sloten en riviertjes, maar dat levert – buiten een ondergelopen weiland hier en daar – geen problemen op. Uiteraard blijven we alert en houden we de situatie wel voortdurend in de gaten via onze Centrale Regie Kamer en de inspecteurs die, ook op deze Eerste Kerstdag, actief zijn.

De meest opvallende zaken, zoals hieronder gemeld, zijn niet veranderd.

24-12 17:00 Ook op Kerstavond alert

Ook op Kerstavond is het Waterschap Limburg in de weer in verband met de overvloedige regen die de afgelopen dagen is gevallen en die heeft geleid tot een overvol beeksysteem. Naast het coördinatieteam dat vanuit de Centrale Regiekamer in Roermond actief is, zijn er ook zo’n twintig inspecteurs in het veld actief.

We houden in de hele provincie de waterstanden en waterafvoeren in de gaten. Onze speciale aandacht gaat op dit moment vooral uit naar de beken en riviertjes in Noord-Limburg.

Hieronder een kort overzicht van de meest opvallende zaken:

De Niers (bij Gennep)

  • De afvoer van de Niers is hoog en bereikt mogelijk het hoogste punt ooit gemeten. Toch verwachten we hier geen problemen.

Gelders-Nierskanaal

  • Hier gaan we extra inspecties uitvoeren zodat we bij mogelijke problemen snel in actie kunnen komen

Groote Molenbeek (stroomt tussen Grashoek en Wanssum)

  • In verband met de hoge waterafvoer via deze beek gaan we extra inspecties uitvoeren zodat we bij mogelijke problemen snel in actie kunnen komen

De Roer

  • Eerder deze week hebben we bij Vlodrop al een mobiele nooddijk geplaatst. Die blijft staan. Verder is er wel sprake van een verhoogde waterstand, maar dat levert geen problemen op.

De Neerbeek (bij Weert-Nederweert)

  • Er worden via twee pompen extra water uit de Neerbeek gepompt, zodat er bij de snelweg A2 geen problemen ontstaan.

De Geul

  • Afvoer ligt naar verwachting tussen de 10 en 15 kubieke meter per seconde. Dit levert geen problemen op. Wel blijven we inspecteren. Vanaf een afvoer van 15 kubieke meter per seconde bekijken we of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen nodig zijn.

De verwachte afvoer van de Maas zal in de loop van de avond stijgen naar 1100 kubieke meter per seconden. Dat is niet verontrustend en er zijn geen extra acties nodig. Meer informatie: www.waterinfo.rws.nl

24-12 12:56 Er wordt veel neerslag verwacht, waterschap schaalt op

De weersverwachtingen voor de feestdagen zijn bijgesteld en er wordt veel neerslag verwacht. Ondertussen zien we ook dat ons beeksysteem echt vol is en de grondwaterstanden hoog zijn. We hebben daarom besloten om op te schalen naar coördinatiefase 1.

Weersverwachting vandaag

Vandaag, 24 december, verwachten we dat tussen de 10mm en 20mm neerslag valt. De hoeveelheid neerslag kan per plaats wisselen en er kan dus plaatselijk ook meer of minder regen vallen. We houden de waterstanden, waterafvoeren en verwachte neerslag continue in de gaten. Ook voeren we extra inspecties uit.

Beken in het noorden van Limburg

De Roer daalt op dit moment maar de verwachting is dat de afvoer weer zal toenemen naar tussen de 80 en 95 m3/s. De verwachting is dat deze afvoer niet tot problemen leidt. De eerder genomen maatregelen, zoals de noodmaterialen die we hebben opgebouwd bij Vlodrop, blijven staan. De Neerbeek (bij Neer) houden we extra in de gaten.

Verwachting Geul

Er wordt in België veel neerslag verwacht. Neerslag in het noordelijk deel van de Ardennen kan van invloed zijn op de waterstand in de Geul.  De verwachte waterafvoer van de Geul is tussen de 10 en 15 m3/s. Dit leidt niet tot problemen.

Actuele informatie over de Maas

De afvoer van de Maas stijgt ook door de gevallen neerslag. De meest actuele informatie en verwachting over de waterstanden en afvoeren van de Maas staat op www.waterinfo.rws.nl

Update 23-12 – 10:41 Waterstanden en afvoeren stijgen nog

Piek Vlodrop moet nog komen maar verwachten geen problemen

De waterafvoer van de Roer is, zoals eerder voorspeld, toegenomen in de afgelopen nacht. De piek in Vlodrop moet nog komen en wordt vandaag verwacht tussen de 90 en 100 m3/s. Dit is echter minder dan de eerdere verwachting. Op dit moment verwachten we geen problemen.

Verhoogde waterstanden in het noorden

De waterstanden zijn nog steeds hoog, voornamelijk in het noorden van Limburg. Dit leidt op sommige locaties tot wateroverlast zoals bij de Neerbeek. Daar is bijvoorbeeld een fietspad dat onderloopt. We blijven de situatie nauwlettend volgen en blijven extra alert.

Extra inspecties langs de Geul

De waterstand in de Geul neemt af maar zal later mogelijk weer stijgen tot ongeveer 10 en 15 m3/s. Uit voorzorg voeren we extra inspecties uit om mogelijke knelpunten te vinden.

Melding doen?

Ondervindt u overlast van de hoge waterstand, meld het dan bij ons via het meldingenformulier op de website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Update 22-12 22:33 - Noodmaterialen in Vlodrop opgebouwd

De noodmaterialen in Vlodrop bij Kasteel Het Steenen Huys zijn opgebouwd, hieronder zie je hoe dit eruit ziet. We bouwen deze noodmaterialen uit voorzorg op, wegens de verwachte afvoer van de Roer.

20231222_bjornfrins_Vlodrop-31

20231222_bjornfrins_Vlodrop-34

Update 22-12 19:20 – Opbouw noodmaterialen in Vlodrop

De afvoer van de Roer is nog steeds aan het stijgen. De verwachting is dat dit tussen de 90 m/3s tot 125 m3/s zal zijn. Om eventuele wateroverlast te beperken nemen we voorzorgsmaatregelen in Vlodrop, in de buurt van Kasteel Het Steenen Huys. We bouwen daar momenteel meer dan 50 meter aan noodmaterialen, met een hoogte van 1 meter. Hieronder staan een aantal foto's:

WhatsApp Image 2023-12-22 at 20.00.10

20231222_bjornfrins_Vlodrop-2

Waterstanden en afvoeren

We blijven de waterstanden, waterafvoeren en verwachte neerslag in de gaten houden. Enerzijds via de meetsystemen, anderzijds via de inspecteurs die zelf in het gebied aanwezig zijn waarbij gelet wordt op eventuele knelpunten.

Nieuwe noodmaterialen sinds dit jaar

Eerder dit jaar hebben we nog geoefend met de nieuwe noodmaterialen, aangeschaft vanuit het Interreg-project Marhetak. Dit is de eerste keer dat we de noodmaterialen in de praktijk gebruiken. Het grote voordeel van deze noodmaterialen is dat we ze snel en grensoverschrijdend op de juiste locaties kunnen opbouwen. Binnen dit project is 1800 meter aan noodmaterialen aangeschaft, en we streven ernaar dit uit te breiden naar 4000 meter.

Update 22-12 11:52 uur - Weersverwachting, stijging afvoeren en waterstanden komend weekend

Voor het komende weekend wordt een neerslag van 20 tot 30 mm verwacht. Afhankelijk van waar de neerslag valt kan het meer of minder zijn. Daarom blijven we de waterstanden, waterafvoeren en verwachte neerslag in de gaten houden. Enerzijds via de meetsystemen, anderzijds via de inspecteurs die zelf in het gebied aanwezig zijn waarbij gelet wordt op eventuele knelpunten.

Stijging afvoeren en waterstanden

De actuele afvoeren en waterstanden zijn verhoogd en kunnen, afhankelijk van de neerslag, nog verder stijgen. Voornamelijk in het noorden van Limburg staan de waterstanden hoog. De afvoer van de Roer is nu ook het stijgen en een aantal weilanden kunnen mogelijk onder water komen te staan. Deze weilanden zijn hiervoor bestemd (inundatiegebieden). We blijven dit goed in de gaten houden en voeren extra inspecties uit waarbij gelet wordt op eventuele knelpunten. Ook de stuwen staan op dit moment laag.

Zoals eerder vermeld zal de afvoer van de Geul in Zuid-Limburg, ook stijgen. De verwachting is nu dat dit tussen de 17 en 25 m3/s zal zijn, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die nog gaat vallen. Deze verhoogde afvoer zal, zoals we nu kunnen voorzien, niet tot problemen leiden. Voor de andere beken in Zuid-Limburg verwachten we ook geen problemen.

Actuele informatie over de Maas

De afvoer van de Maas zal ook stijging door de gevallen neerslag. De meest actuele informatie en verwachting over de waterstanden en afvoeren van de Maas staat op www.waterinfo.rws.nl.

Feestdagen

Ook tijdens de feestdagen blijven we deze werkzaamheden uitvoeren en zijn we bereikbaar.

Bericht 21-12 14:57 - Centrale Regiekamer bewaakt de waterstanden

Op dit moment is niet te voorspellen waar en hoeveel neerslag precies gaat vallen. Afhankelijk daarvan zullen de afvoeren in onze beken mogelijk stijgen. We houden waterstanden, waterafvoeren en de verwachte neerslag via de Centrale Regiekamer goed in de gaten.

Verwachting Noordelijk Limburg

Voor het noorden van Limburg is de verwachting dat door de regen de afvoeren van van de Roer en de Groote Molenbeek zullen toenemen. Ook de andere beken in Noord-Limburg nemen toe, maar we voorzien op dit moment geen problemen.

Verwachting Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg verwachten we dat de afvoer in de Geul toeneemt. De verhoogde afvoer zal, zoals we nu kunnen voorzien, niet tot problemen leiden. Voor de andere beken in Zuid-Limburg verwachten we ook geen problemen.

Waterstanden App

Informatie over de waterstanden en de afvoer van de beken vind je op www.waterstandlimburg.nl. Je kan ook de WaterstandLimburg app downloaden in de App Store of Google Play Store.

Actuele informatie over de Maas

De meest actuele informatie en verwachting over de waterstanden en afvoeren van de Maas staat op www.waterinfo.rws.nl.

Wat doe je bij plotselinge wateroverlast?

Op de website www.wachtnietopwater.nl staan tips die helpen om mogelijke wateroverlast te beperken.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat meer informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

wateroverlast_1

Melding doen?

Ondervindt u overlast van de hoge waterstand, meld het dan bij ons via het meldingenformulier op de website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Spoedmeldingen

Dringende meldingen over watervervuiling, (dreigende) wateroverlast, botulisme en vissterfte kunt u melden via Meldkamer Water door te bellen naar 0800 03 41 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Meer informatie?

Eventuele updates worden aan dit bericht toegevoegd.


Melding doen?

Ondervindt u overlast van de hoge waterstand, meld het dan bij ons via het Meldingenformulier op de website of via het algemene nummer 088 – 88 90 100.

Persvragen

Voor persvragen kan gebeld worden naar ons persnummer: 088 – 88 90 550.