Euregionale Samenwerking en Inspiratie: Kennisdeling over Wateruitdagingen

Gepubliceerd op 13 september 2023

Vandaag hebben wij een excursie georganiseerd voor de waterbeheerders in Noordrijn-Westfalen (NRW), Duitsland. Tijdens deze excursies hebben we verteld over onze uitdagingen op het gebied van waterveiligheid maar ook waterkwaliteit. Zo zijn we gaan kijken naar de vistrap bij de ECI in Roermond maar ook bij het Ooijen-Wanssum waarbij ruimte is gegeven aan de rivier.

Euregionale samenwerking

Op deze stralende septemberdag brachten waterbeheerders uit Noordrijn-Westfalen (NRW), Duitsland, en Waterschap Limburg samen een dag door gewijd aan het delen van kennis en inspiratie rondom wateruitdagingen. Tijdens deze excursies hebben we verteld over onze uitdagingen op het gebied van waterveiligheid maar ook waterkwaliteit. Zo hebben wij een bezoek gebracht aan de vistrap bij de ECI in Roermond en het Ooijen-Wanssum-project, dat ruimte biedt aan de rivier.

Euregionale samenwerking

Jennifer Schäfer-Sack, directeur van agw vertelt wat ze ervan vindt. "Samen als waterbeheerders zijn we één sterke gemeenschap genaamd de agw. Grenzen vervagen in ons streven naar integraal stroomgebiedbeheer. Als waterbeheerders delen we dezelfde uitdagingen: het belang van water, beschikbaarheid, kwaliteit en demografische veranderingen en nog veel meer! Waterschap Limburg is voor ons een betrouwbare partner, waarmee we samen leren, inspireren en groeien. We willen onze intensieve kennisuitwisseling in de toekomst voortzetten en gezamenlijke initiatieven zoals het Europees Klimaatfonds aanpakken. Met enthousiasme genieten we van de excursie vandaag."

euregionalesamenwerking1

Vervolg van eerder bezoek in maart

In maart hebben we al een kennisdag gehad met agw. Toen hebben we met elkaar gesproken over hoe agw erin slaagde de meest vervuilde rivier van Duitsland te reinigen en overstromingsbestendig te maken. Dit indrukwekkende resultaat werd bereikt door middel van een grootschalig herinrichtingsproject, waarbij een ondergronds rioleringssysteem werd aangelegd met meerdere pompstations om het vervuilde rioolwater naar zuiveringsinstallaties te transporteren.

Goede samenwerking essentieel

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Het beheergebied van Waterschap Limburg grenst voor 75 procent aan het buitenland.

whatsapp_image_2023-09-13_at_14-23-09_4_

Als benedenstrooms gebied wordt Limburg beïnvloed door wat er bovenstrooms gebeurt. Water kent immers geen grenzen. Daarom is een goede samenwerking met onze buurlanden op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit belangrijk. Dit is de laatste jaren nóg urgenter geworden door de klimaatverandering. De noodzaak ervan is in versnelling geraakt naar aanleiding van de overstromingen in juli 2021.

Wilt u meer te weten komen over de internationale samenwerking van Waterschap Limburg? Bezoek de volgende link voor meer informatie:

https://www.waterschaplimburg.nl/overons/internationaal/onze-internationale-samenwerking/

whatsapp_image_2023-09-13_at_11-48-02