Duurzaam plan van start voor schone Geleenbeek Schinnen-Terborgh


De afgelopen maanden is Waterschap Limburg druk bezig geweest met het opruimen van omgevallen bomen en afgewaaide takken in de Geleenbeek bij Schinnen, nabij Gasterij Kasteel Terborgh. Nu de beek hier weer is opgeschoond, werd woensdag 1 februari de eerste vervolgstap gezet. Het waterschap startte samen met de andere betrokken partijen de planvoorbereiding om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Tevens moet dit plan alle problemen en risico’s met betrekking tot kruisende leidingen oplossen.

In opdracht van het waterschap verwijderde aannemer Van Beers omgevallen bomen en takafval uit de beek. Vooral veel door de schimmel ‘vals essenvlieskelkje’ aangetaste, inheemse essen legden het loodje. Deze obstakels zorgden voor afwijkende stromingen in het water. Dit had onder meer uitspoelingen van de taluds tot gevolg. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, omdat in het gebied belangrijke transportleidingen liggen voor gas en water. ‘Wanneer deze bloot komen te liggen, komt het gebruik van deze leidingen in gevaar. Tevens kan dit voor gevaarlijke situaties voor de omgeving zorgen’, aldus Chrit Wolfhagen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. ‘We werken aan een definitieve oplossing om deze leidingen in de toekomst goed te beschermen.’

Definitieve oplossing

Nu de onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van de bomen zo goed als afgerond zijn, start de planvoorbereiding voor de lange termijn oplossing. Waterschap Limburg doet dit samen met ingenieursbureau ViForis. Ook vindt afstemming plaats met Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg, de GasUnie, gemeente Beekdaelen, Gasterij Kasteel Terborgh en Natuurmonumenten. Wolfhagen: ‘We onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om kabels en leidingen in het gebied te beschermen tegen verdere uitspoelingen. Hierin zoeken we naar de balans tussen de bescherming van de infrastructuur in het gebied enerzijds en een natuurlijke inrichting met een vrij meanderende beek anderzijds. Tegelijkertijd bekijken we hoe we het beheer en grootschalig onderhoud aan de beek kunnen verbeteren.’

Biodiversiteit

Ook zal er aandacht in het plan zijn voor biodiversiteit en het waterpeil van de Geleenbeek. Ecologen en hydrologen worden hierover geraadpleegd. Temeer omdat het gebied deels aan een Natura2000 gebied grenst. Bij dit alles wordt uiteraard de omgeving betrokken en geïnformeerd. Het streven is om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren eind 2023.