Betere biodiversiteit met initiatief Boshommellandschap Geuldal


Waterschap Limburg wil de groei van bijzondere bijenpopulaties in het heuvelland vergroten. Dit doen we door deel te nemen aan het Initiatief Boshommellandschap, een samenwerking met tien andere partijen. Wij dragen aan dit project bij door het beheer van onze regenwaterbuffers rondom het Geuldal aan te passen.

Ooit was de boshommel een veelvoorkomende bijensoort in Nederland, maar na 1950 werd het insect nog maar enkele keren gezien. Vóór dit initiatief dateerde de laatste waarneming zelfs uit 2007. De hoogste tijd dus om in actie te komen. Deze soort heeft een kwalitatief goed landschap nodig, dat ook voor veel andere soorten geschikt is. Vandaar ook dat de naam van dit beestje centraal staat als gidssoort voor het project ‘Boshommellandschap Geuldal’.

Belang van bijen

Gezonde bijenpopulaties zijn onmisbaar wanneer je de biodiversiteit in een natuurlandschap wilt stimuleren. Voor bijen is het belangrijk dat ze tijdens de periode dat ze uitvliegen (februari t/m september) genoeg voedsel kunnen vinden in hun leefgebied.

Vóór dit initiatief ontbrak het vaak aan voldoende bloemrijk leefgebied. Vooral aan bloeiende bloemen en planten in het voorjaar was een tekort. Het landschap was voorheen niet bijenvriendelijk ingericht. Door gezamenlijk de handen in elkaar te slaan, hebben we een betere leefomgeving voor bijen en hommels gecreëerd.

De rol van het waterschap

Bijenpopulaties zijn afhankelijk van verschillende habitattypes. Onze regenwaterbuffers vormen een belangrijk onderdeel bij dit initiatief. Deze buffers zijn oorspronkelijk bedoeld om de bewoners in het Geuldal zo goed mogelijk te beschermen tegen intense regenval. Ze staan echter het grootste deel van de tijd droog, wat ze ook erg geschikt maakt als nestelplekken voor wilde bijen.

We nemen met twintig buffers deel aan dit initiatief, waarvan er tien later gemaaid of begraasd worden. Dit zorgt ervoor dat bijen langer voedsel beschikbaar hebben van de bloeiende planten. De andere tien buffers dienen als controle en worden niet anders beheerd. In het najaar van 2023 gaan we bij de tien aangepaste buffers de nestelplekken verbeteren.

We kijken als waterschap of we meer bij-vriendelijk beheer kunnen toepassen bij onze regenwaterbuffers op andere locaties.

Succesvol initiatief

Dankzij de gezamenlijke inspanningen onder de noemer ‘Boshommellandschap Geuldal’ liet het beestje zich weer zien in 2021. In de jaren daarna werd succesvolle voortplanting van de boshommel waargenomen. Van 2018 tot 2022 zijn er maar liefst 194 soorten wilde bijen in het Geuldal aangetroffen. In 2022 zijn er ondanks het slechte bloemen- en bijenjaar elf nieuwe soorten bijen waargenomen.

Meer weten?

Bekijk dan onderstaande video, of ga naar de website van Boshommellandschap Geuldal.

Boshommellandschap Geuldal is een initiatief van Wageningen University & Research. De overige partners zijn: coöperatie Natuurrijk Limburg, Stichting Limburg Bloeit Op, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem, Stichting het Limburgs Landschap, Provincie Limburg, Waterleiding Maatschappij Limburg.