Beter inzicht in lozingen in de Maas


Beekmonding-Molenbeek-Lottum (Breedbeeld)

Al langere tijd werken wij in het programma Schone MaasWaterKeten (SMWK) samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven voor een betere waterkwaliteit van de Maas.

Sinds kort zijn alle directe lozingsvergunningen te vinden in de Atlas van de Schone Maas. Dit is een gezamenlijke actie van de waterbeheerders in het Maasstroomgebied. Zo werken we samen om informatie over het Maaswater centraal beschikbaar te stellen.

In de Atlas staat informatie over het Maasstroomgebied. Hierin staat onder andere wie de waterbeheerders en wie de gebruikers van het Maaswater zijn. Daarnaast is er informatie te vinden over meetgegevens (waterkwaliteit), de herkomst van verontreinigingen (locaties rioolwaterzuiveringen en vergunningen) en de ambities van de Schone Maaswaterketen partners om de waterkwaliteit te verbeteren.

Wil je meer weten?

Kijk op de website van Schone MaasWaterKeten.