Aanbeveling: uitslag Waterschapsverkiezingen voortaan later


De uitslag van de volgende verkiezingen voor het Waterschap Limburg kan het beste pas op zijn vroegst de maandag na de verkiezingen bekendgemaakt worden.

De nieuwe controlemaatregelen die zijn ingevoerd in de Kieswet in combinatie met het feit dat de Waterschapsbestuur-verkiezingen samen met die van de provincie plaatsvinden, zorgen ervoor dat er pas in het weekeinde na de verkiezingen een betrouwbare uitslag beschikbaar is.

Dat is de belangrijkste aanbeveling die het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg doet aan het algemeen bestuur in de evaluatie van de Waterschapsverkiezingen van maart 2023.

Betrouwbaar

Na de Waterschapsverkiezingen van woensdag 15 maart dit jaar was de bekendmaking van de uitslag gepland op vrijdag 17 maart. Die dag kon nog geen betrouwbare uitslag worden gepresenteerd omdat er nog controles moesten plaatsvinden op de tellingen die bij de 31 gemeenten in Limburg gedaan waren.  Daardoor werd pas in de week daarna duidelijk wat de uitslag was van de Waterschapsverkiezing in Limburg.

Wat hierbij meespeelt is dat de Waterschapsverkiezingen samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden worden. Na het sluiten van de stembus worden eerst de stemmen voor Provinciale Staten geteld en daarna die van het Waterschap. Bovendien bleek dat er een fout zat in een gebruikt computer(reken)programma waardoor er verwarring ontstond over de aantallen stemmen per partij. Al in maart werd geconcludeerd dat er voortaan controles moeten plaatsvinden op de werking van dit soort rekenprogramma’s. Ook dat is nog eens expliciet opgenomen in de evaluatie.

Campagne

Een andere aanbeveling is om gemeenten niet meer te vragen om op basis van een voorlopige telling op donderdag een uitslag te presenteren op partijniveau. Gebleken is dat deze uitslagen meermaals afwijkend zijn van de definitieve uitslagen.

Ook wordt voorgesteld om in 2027 weer een regionaal getinte campagne te voeren, maar de uitstraling daarvan dan te laten aansluiten bij de landelijke campagne die via de Unie van Waterschappen wordt opgezet. De campagne van 2023 had overigens als resultaat dat de opkomst voor de verkiezingen steeg met bijna 1,5 procent naar 49 procent.

Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg bespreekt de evaluatie van de verkiezingen tijdens zijn vergadering van 27 september a.s.