Deeltraject doorstroommoeras Rieterdijk


Inleiding

Waterschap Limburg is bezig met de voorbereidingen van de pilot voor de beekdalbrede aanpak van de Groote Molenbeek. Onderdeel van deze pilot is het deeltraject van het doorstroommoeras. We zien mogelijkheden om dit doorstroommoeras aan te leggen ter hoogte van de Rieterdijk.

Om wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en ecologie tegelijkertijd te verbeteren kijken we hoe de Groote Molenbeek er van oorsprong uit zag. Hoe heeft de natuur de Groote Molenbeek gevormd, voordat wij als mens de beek hebben veranderd? Door te onderzoeken hoe we dit nu weer kunnen gebruiken, maken we gebruik van natuurlijke processen.

We proberen locaties te herstellen waar oorspronkelijk geen beek lag, maar waar het water over een groot gedeelte van het land stroomde in kleine stroompjes. We noemen dit een doorstroommoeras. Een doorstroommoeras houdt water langer vast en water stroomt meer geleidelijk weg. Het zorgt ervoor dat er minder wateroverlast optreed, er minder overlast is van droogte en de natuur meer ruimte krijgt. Zo zorgen de natuurlijke processen ervoor dat het gebied zich veel beter zelf kan aanpassen als het klimaat veranderd, met maar weinig menselijke ingrepen.

Projectdoel

 • Herstellen van het oorspronkelijke doorstroommoeras
 • Wateroverlast beperken en watertekorten tegengaan door infiltratie
 • Verbetering van de ecologie en de biodiversiteit
 • Bestuderen van de effecten van het doorstroommoeras, voor de ontwikkeling van beekdalbrede benaderingen

Wat willen we gaan we doen?

 • Herstellen van een doorstroommoeras over de lengte van 5,4 kilometer
 • Een natuurlijk watersysteem creëren zonder scherpe grenzen
 • Aanpassen van de duiker onder de weg Rieterdijk

Planning

De volledige pilot loopt van 2021 tot en met 2028. Op maandagavond 13 februari organiseerde het waterschap van 18:00 tot 20:00 een eerste startbijeenkomst over de pilot bij de Turfhoeve in Sevenum.

In 2024 willen we starten met het opzetten van een inrichtingsplan voor het doorstroommoeras. We zijn op dit moment bezig om dit te verkennen. Hierna gaan we op zoek naar de geschikte gronden en maken we een projectplan en een ontwerp. De omgeving kan hierover meedenken. Meer informatie volgt binnenkort.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wout Gommers, gebiedsmakelaar via w.gommers@waterschaplimburg.nl of via +316 577 515 54.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Esther de Jong via e.dejong@waterschaplimburg.nl +316 317 597 40.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.