Vispassage plan De Bennet


20221107_Ondertekening-Epen_LOWress-4

Inleiding

Een nieuwe vispassage, natuurontwikkeling op het oude sportpark en vergroening van de parkeergelegenheid aan de Bennetweg. Dat zijn de drie belangrijkste doelen die Waterschap Limburg, de gemeente Gulpen-Wittem en de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten willen bereiken in het gebied ‘De Bennet’ in Epen.

Projectdoel

Aan de Terpoorterweg in Epen, gemeente Gulpen-Witten, ligt het voormalig sportveld De Bennet. Waterschap Limburg wil in plan De Bennet een nieuwe vispassage en meer natuur realiseren. Dit, om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Natuurmonumenten streeft in  naar een stukje natuurontwikkeling. De derde partij, de gemeente Gulpen-Wittem werkt aan verbetering van de openbare parkeerplekken.
Ook het initiatief van ondernemersvereniging ‘Epen Bronnenland’ voor educatie, is ingepast in het plan. De som der delen is meer dan het geheel, omdat de kansen vanuit de partijen en de omgeving in één plan worden meegenomen.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat  een nieuwe vispassage aanleggen zodat de vissen de Wingbergermolen kunnen passeren. Het waterschap geeft hierbij de voorkeur aan een zo natuurlijk mogelijke variant, passend binnen het huidige landschap van het Geuldal.

Deze nieuwe vispassage, ligt binnen het beekdal en op het eigendom van Waterschap Limburg. De oude vispassage, die niet meer voldoet, wordt verwijderd en landschappelijk ingepast. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om drijfvuilte verwijderen om demolen minder te belasten.

Ook ziet Waterschap Limburg een kans om een bijdrage te leveren aan de hoogwaterbescherming door het verbeteren van de doorstroming door een bypass/aftakking onder de Terpoorterweg.

Planning

In november 2022 werd de intentieovereenkomst ‘De Bennet’ getekend door Waterschap Limburg, de gemeente Gulpen-Wittem en Natuurmonumenten om dit gebied samen in te richten. In 2023 zijn  het definitief ontwerp en de procedures voor de ontwerpprojectplanwaterwet en de ontwerpbestemmingsplanwijziging voorbereid. Hiervoor is een inloopmiddag op maandag 18 december 2023 in 't Patronaat in Epen van 16.00 tot 18.00 uur.

De uitvoering van het project is gepland eind 2023/begin 2024.

Betrokkenen bij dit project:

  • Gemeente Gulpen-Wittem
  • Natuurmonumenten
  • Ondernemersvereniging Epen Bronnenland en omwonenden.

Meer informatie?

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl.