Manager planproducten Hoogwaterbeschermingsprogramma


Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, onze uitdagingen zijn groots! Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden. Waterkwaliteit is minder zichtbaar en tastbaar dan overstromingen of droogte, maar wel van groot belang en invloed op de kwaliteit van de leefomgeving van ons allemaal!

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Een van de specifieke uitdagingen voor het waterschap is het verbeteren van de waterveiligheid. Veel waterkeringen in Limburg zijn (in de toekomst) te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Waterschap Limburg heeft het doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op dit moment op 18 locaties dijkversterkingen voorbereid en gerealiseerd. Vanwege de impact op de omgeving is een aantal projectteams voorzien van meerdere Omgevingsmanagers. De opgave is om uiterlijk in 2050 alle dijken hoogwater veilig te hebben gemaakt. Waterschap Limburg werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. In toenemende mate maken gebiedsopgaven voor natuurontwikkelingen en ruimte voor de rivier deel uit van de projecten.

Manager planproducten

Om het programma HWBP van het waterschap te versterken, zoeken wij een Manager Planproducten. Als Manager Planproducten lever je een belangrijke strategische bijdrage aan het HWBP als geheel door de programmatische aanpak van (op de periode 2030-2050 gerichte) grootschalige, complexe integrale gebiedsuitwerkingen waarbij naast dijkversterkingen, ook rivierverruiming, natuurontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, landbouw, recreatie en andere meekoppel kansen worden opgepakt. Jouw thuishaven is het cluster Projecten & Inkoop van Waterschap Limburg.

Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg mooier, veiliger en klimaatbestendig te maken voor de toekomst? Reageer dan op onze vacature!

Word jij onze nieuwe Manager Planproducten?

Binnen de hoofdopgave van het HWBP levert de strategisch Manager Planproducten de volgende producten en resultaten:

 • Jij begeleidt de totstandkoming van planproducten en bijbehorende studies, inclusief de benodigde stappen binnen het HWBP (trajectaanpak en ingangstoets);
 • Jij verzorgt de strategische planprocedures in afstemming met de initiatiefnemers en bevoegde gezagen;
 • Jij geeft advies aan het IPM projectteam, het programmateam HWBP en het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg over bestuurlijke overeenkomsten, de planprocedures en het proces om te komen tot een integraal projectbesluit onder de Omgevingswet;
 • Jij organiseert en adviseert over de te volgen interne procedures binnen het waterschap t.b.v. de afronding verkenning, het projectbesluit, projectplannen, gedoogplichten, vergunningen etc.;
 • Jij organiseert en adviseert over de te volgen procedures bij andere bevoegde gezagen, zoals Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en gemeenten m.b.t. de (voor)verkenning, en planuitwerking en daarin te nemen beslissingen of besluiten.

Jouw werk

Jij draagt de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het team Planproducten dat op programmatische wijze zorg draagt voor integrale (voor)verkenningen, planstudies, milieueffectrapportages op het gebied van waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling. Voor deze clusters van projecten zorg je samen met de IPM-rolhouders voor goede ruimtelijke inpassingen en lever je inhoudelijke expertise. Als opdrachtgever voor de planproducten lever je zowel inhoudelijk als procesmatig zorg voor de kritische processen en begeleiding van de te realiseren planproducten door de externe ingenieursbureaus. Daarbij dient de regie op de inbreng ertoe te leiden dat de totstandkoming en toetsing van de overkoepelende planproducten en de onderliggende studies en bijlages op een juiste en tijdige wijze plaatsvindt en dat de organisatie soepel verloopt.

De regie op de integraliteit en de consistentie van de producten is onder te verdelen in:

 • Programmatische aansturing, coördineren en begeleiden in de totstandkoming van planproducten en bijbehorende studies, inclusief de benodigde stappen binnen het HWBP (trajectaanpak en ingangstoets);
 • Het bepalen van strategische uitgangspunten voor een richtinggevend kader;
 • Specifieke inhoudelijke vraagstukken;
 • Interne coördinerende werkzaamheden ten behoeve van kwaliteit, integraliteit en consistentie;
 • Aan planproducten gerelateerde processen managen.

Over jou

Je bent een energieke strategisch Manager Planproducten op senior niveau die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je hebt ervaring in programmatische aansturing van projecten, (voor)verkenningen of planuitwerkingen (HWBP en MIRT) in een complexe omgeving, met een hands on instelling en ervaring in het werken in een bestuurlijke en ambtelijke omgeving. Je vindt het een uitdaging om opgaven op een omgevingsgerichte manier op te pakken en het Waterschap Limburg en de overige initiatiefnemers daarin mee te nemen. Je bent in staat de projecten snel te doorgronden, weet wat de doelen zijn en waar de uitdagingen liggen. Je levert de producten en behaalt de resultaten.

Verder heb je:

Een afgeronde WO-opleiding (planologie of vergelijkbaar) met minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van project- en/of programmamanager Planprocedures/planstudie en/of Verkenningen en Planuitwerkingen bij een overheidsorganisatie of bij een advies- of ingenieursbureau met aantoonbare ervaring met overheidsprojecten (bij voorkeur in het werkveld van de natte infrastructuur).

Kennis en vaardigheden:

 • Je hebt kennis en ervaring in het werken aan de ontwikkeling van integrale gebiedsuitwerkingen en dijkversterkingen (HWBP);
 • Je hebt uitstekende bestuurs- en organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteiten;
 • Je bent een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. Je weet wat je daarbij wel en niet kan beloven;
 • Je bent gewend om richting te geven in complexe (juridische) afwegingen en kan dit omzetten in concrete adviezen en (ruimtelijke) plannen en besluiten;
 • Je beschikt over kennis van planprocedures in de huidige wet- en regelgeving alsook in de aanstaande in werking tredende omgevingswet;
 • Je bent proactief en in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen het project te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd.

Ons aanbod

 • Een salaris tussen €5.125,- en €7.313,-  bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 13).
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 21% van jouw salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering), vrij in te zetten voor het kopen van bijvoorbeeld extra verlof of uit te laten betalen.
 • Een jaarcontract en de intentie tot een dienstverband voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.
 • Flexibele werktijden waardoor je zelf jouw tijd in kan delen.
 • Een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van €6.000,- voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
 • Reiskosten en/of thuiswerkvergoeding.

Daarnaast bieden we een dynamische omgeving waarin we iedere dag samen werken aan droge voeten, veilige dijken, voldoende en schoon water. Jij draagt bij aan het mooier maken van de wereld. Kortom, een baan waar je trots op kunt zijn!

Over ons

De functie Manager Planproducten maakt deel uit van de lijnorganisatie van het Waterschap bij het cluster Projecten & Inkoop en je werkt in de programmaorganisatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Limburg. Waterschap Limburg ontwikkelt zich langs een aantal watermerken, waaraan jij bijdraagt:

 • We werken met de omgeving, voor de omgeving
 • We trekken samen op met het bestuur
 • We respecteren de kaders, en pakken de speelruimte
 • We blijven in beweging
 • We helpen onze collega
 • We maken de wereld mooier

Wil je meer weten over werken bij Waterschap Limburg? Bezoek www.waterschaplimburg.nl.

Geïnteresseerd?

Jouw gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen we graag vóór 12 juni 2023 via IGOM: https://www.igom.nl/vacatures/819a16c5-5f30-4ff9-b6c3-20a430ed9cd3

Voor vragen over de functie kun je terecht bij Gerrit Modderkolk, (plv) Programmamanager HWBP (06-14277675) of bij Peet Dekker, Teammanager Programma’s cluster P&I (06-51928343). Procedurele vragen kun je stellen via HRM@waterschaplimburg.nl.