Onderhoudswerkzaamheden Geleenbeek-Terborgh


Inleiding

Bij de Geleenbeek ter hoogte van Schinnen gaan we werkzaamheden uitvoeren. Op een aantal locaties zijn grote afkalvingen van de rechter (noordelijke) oever te zien. Bij een afkalving zakt de oever van de beek in elkaar. Ook dreigen er op enkele locaties bomen om te vallen. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties, omdat boomwortels soms grote gaten in de taluds maken. Het talud is het schuine gedeelte van de beek. De onderhoudswerkzaamheden zorgen ervoor dat de omgeving rondom de Geleenbeek veilig blijft.

Ondertussen kijkt Waterschap Limburg naar een lange termijn oplossing, waarbij we afkalving en het omvallen van bomen zo ver mogelijk tegen proberen te gaan. Er is een projectteam opgestart om deze mogelijkheden te onderzoeken. Dit is een langer en uitgebreider proces, waarbij diverse onderzoeken uitgevoerd worden en we diverse plannen uitwerken. We kijken graag samen met de omgeving naar oplossingen. Tijdens dit proces betrekken en informeren we de omgeving waar mogelijk.

Projectdoel

We kijken samen met de omgeving grondig naar de risico’s van de situatie. Met deze informatie treffen we de maatregelen die nodig zijn om de watergang veiliger te maken. De maatregelen mogen geen afbreuk doen aan de doelen van het herinrichtingsproject van de Geleenbeek.

Wat gaan we doen?

We verwijderen een aantal bomen op de oever. Zo creëren we ruimte om de omgevallen bomen in de beek te kunnen verwijderen. Deze omgevallen bomen zorgen voor afwijkende stromingen in het water. De taluds spoelen daardoor aan weerszijden van de beek uit. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties, onder andere voor de leidingen die in de taluds liggen. Ook zakken mineralen door de gaten in de taluds dieper naar de bodem, waardoor de bodem voedselarm wordt.

Na de onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van de bomen starten we met de planvoorbereiding voor de lange termijn oplossing. We bekijken dan welke aanpassingen nodig zijn om afkalving en het omvallen van bomen tot het minimale te beperken. Ook wordt er een oplossing gezocht om kabels en leidingen in het gebied te beschermen tegen verdere uitspoelingen. Tegelijkertijd kijken we of we het beheer en onderhoud aan de beek kunnen verbeteren.

kaartje Geleenbeek

Planning

In het najaar van 2022 starten we met de onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 2023 start de planvoorbereiding voor de lange termijn oplossing. We informeren en betrekken de omgeving bij de start van de planvoorbereiding. Het streven is om deze werkzaamheden uit te voeren in het najaar van 2023.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Beekdaelen
  • Natuurmonumenten
  • Waterschapsbedrijf Limburg
  • Waterleidingmaatschappij Limburg
  • Gasunie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Kelly Nijsten. Dit kan via het telefoonnummer +31 6 51739375 of per e-mail naar k.nijsten@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.