Maas2050


Zomer fotosessie 13b, wandelaars op de dijk in Beesel

Samen op weg naar een lange termijn aanpak voor sterke dijken in 2050

Onze Maas. Onze veiligheid. Om onze bewoners en bedrijven te blijven beschermen tegen overstromingen, werkt Waterschap Limburg iedere dag aan sterke dijken. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de klimaatverandering zijn steeds sterkere dijken nodig. Het werken aan de dijken is dus nooit af.

Strengere veiligheidseisen: we zijn hard bezig en er komt een forse opgave op Limburg af

Sinds 2017 gelden er in Nederland nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat zijn veiligheidseisen waaraan een dijk minimaal moet voldoen. Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de Limburgse dijken in 2050 voldoen aan deze nieuwe eisen. Op dit moment werken we binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Maar daarna is het werk dus nog niet klaar. Veel dijken waar we eerder aan gewerkt hebben, vragen opnieuw om versterking.

HWBP-WL: robuust en maakbaar programma

We kunnen niet alle dijken tegelijkertijd aanpakken. Daarom moeten we zorgvuldig bepalen hoe en in welke volgorde we de dijken op orde gaan brengen. Met Maas2050 onderzoeken we dit vraagstuk en bepalen we hoe we dit slim doen. Belangrijk uitgangspunt is dat we op een voorspelbare en beheerste manier te werk willen gaan: robuust en maakbaar.

...en daarbij hebben we een stevige ambitie

Vanuit het besef dat een dijkversterking impact heeft op de omgeving, werken we zo veel mogelijk gebiedsgericht. We willen -als een gebied toch op de schop gaat- het goed doen. En dus bekijken we in een slim samenspel met partners of we tegelijk met de dijkversterking een gebied aantrekkelijker kunnen maken en hoe iedereen -ook financieel- kan bijdragen. Voor Maas2050 betekent dit dat we vroeg in het proces partners betrekken.

Stapsgewijs op weg naar een doordachte aanpak

Met alle informatie op tafel kan het waterschapsbestuur weloverwogen keuzes maken. In september stelt het Algemeen Bestuur (AB) de programmeringsstrategie vast, zodat we in 2023 ook daadwerkelijk projecten kunnen opstarten. Dat is nodig, want met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. We willen én moeten meters maken. Met het oog op de toekomst bouwen we samen aan een hoogwaterveilig én een aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

Contact

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? We staan voor u klaar. Neem contact op met Christel Verstappen via 06 - 48 76 55 55 of stuur een mail naar c.verstappen@waterschaplimburg.nl.

Dijkversterkings-projecten

Bekijk de 17 verschillende dijkversterkingsprojecten van het Hoogwaterbeschermings-programma.