Wat doen we met het maaisel?


Nadat er gemaaid is blijft er een hoop maaisel over. Het maaisel blijft eerst een paar dagen liggen naast de beken, dijken en buffers. Insecten en kleine dieren kunnen dan nog uit het maaisel kruipen en planten kunnen hun zaden loslaten. Daarna voeren we van de dijken, regenwaterbuffers en een deel van de beken het maaisel af. Per jaar voeren we 6.500 ton maaisel af. Door het maaisel weg te halen uit het gebied verschraalt de grond. Dat betekent dat er dan minder voedingsstoffen in de grond zitten. Hierdoor komen er in het gebied steeds meer soorten kruiden en planten die graag op deze arme grond leven. Ook groeien er dan minder distels en brandnetels.

Ons maaisel verwerken we op verschillende duurzame manieren:

Bokashi (bodemverbeteraar)

Een deel van ons maaisel verwerken we tot bokashi. Bokashi is een soort losse grond die veel vocht kan vasthouden en is gemaakt van maaisel. Het maaisel wordt daarvoor verspreid over een stuk land en wordt plat gereden zodat er zo min mogelijk lucht tussen zit. Dan spuiten we een bacterie over het maaisel en dekken we het maaisel luchtdicht af met een zeil. De bacteriën fermenteren dan 6 tot 8 weken lang het maaisel. Door het fermenteren ontstaat de bokashi. Als deze bokashi daarna verspreid wordt over landbouwgrond verbetert de structuur en houdt de grond meer water vast bij hevige regenbuien. Bokashi op landbouwgrond helpt hierdoor bij het verminderen van wateroverlast.

Veevoer

95% van het maaisel van onze dijken wordt naar lokale agrariërs gebracht. Dit maaisel gebruiken zij dan als veevoer of als bodembedekking in stallen.

Compost

De rest van het maaisel brengen we naar de groenverwerking. Daar maken ze compost van ons maaisel.