Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie


Regels voor bedrijven en particulieren

Wilt u grond of baggerspecie toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen, een duiker te bouwen of een weg aan te leggen?

Dan kunt u dit vanaf 1 januari 2024 melden via het Omgevingsloket.

Meer informatie kunt u lezen op de website van het IPLO.