Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en waterschapsverordening


Het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

Zie ook: Omgevingsloket/maatregelen

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm). Het wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Maar er kunnen ook andere regels gelden.

Niet elke milieubelastende activiteit uit het Activiteitenbesluit komt terug in het Bal. Een deel van de milieubelastende activiteiten (zie voorbeelden) uit het Activiteitenbesluit komt in het omgevingsplan van de gemeente te staan.

Vergunning nodig?

Als er naast meldingplichtige activiteiten ook vergunningplichtige activiteiten aan de orde zijn, kunt u dit in het omgevingsloket regelen. Wij raden u wel aan eerst een vergunningcheck uit te voeren.

Bedrijven die milieubelastende activiteiten starten moeten dit ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit melden. Deze melding kan elektronisch worden gedaan via het Omgevingsloket/Aanvraag of melding indienen.

De maatregelen waaraan moet worden voldaan bij de bovengenoemde activiteiten zijn ook te downloaden en raadplegen via Omgevingsloket/maatregelen.


Omgevingsloket

Met het Omgevingsloket online (OLO) kunt u online voor één project in één keer, zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil.nl/omgevingsloket.