Belastingen


Rioolwater zuiveren, bescherming tegen wateroverlast, de omgeving voorzien van voldoende water en zorgen voor natuurlijke beken. Allemaal noodzakelijke taken van het waterschap. Dat kost geld. Het waterschap heft waterschapsbelasting bij inwoners, grond- en huiseigenaren om de waterschapstaken te kunnen uitvoeren. De belasting wordt geind door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Vraag over waterschapsbelasting

Heeft u een vraag over de aanslag waterschapsbelasting die u heeft ontvangen? Op www.bsgw.nl vindt u alle informatie over:

Stel uw vragen of regel uw belastingzaken via 'mijn BsGW' op www.bsgw.nl.


Meer informatie