Kijk mee in het ontwerpproces in de digitale werkatlas.


De ontwerpen voor Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well worden verder uitgewerkt. Bent u benieuwd hoe de dijk en groene rivier in uw omgeving ingepast worden? En welke keuzes nog gemaakt worden? Kijk dan mee in de digitale werkatlas. In deze werkatlas kunt u per deelgebied het ontwerpproces volgen.

De digitale werkatlas is een levend document. In de huidige fase van het project, de planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief steeds verder en gedetailleerder uitgewerkt. Regelmatig wordt de atlas aangevuld en bijgewerkt.

Direct naar de atlas

ontwervarianten in de digitale atlas
In de digitale atlas kunt u per deelgebied informatie over het ontwerpproces bekijken.