Nota van Antwoord gepubliceerd


Van donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2023 kon iedereen een zienswijze indienen over het Verkenningenrapport 2023 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD 2023). U heeft hierover in eerdere nieuwsberichten meer kunnen lezen.

Alle ingediende zienswijzen zijn beantwoord. Deze reacties hebben wij gebundeld in een Nota van Antwoord. Deze Nota van Antwoord is afgelopen week gepubliceerd op de website van Platform Participatie. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft hierover een bericht ontvangen.

In totaal zijn er 17 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn er 2 ingestuurd door organisaties. 15 zienswijzen zijn door particulieren ingediend. Een deel van de zienswijzen is namens meerdere personen of organisaties ondertekend. in totaal hebben 21 personen of organisaties hun naam onder de zienswijzen gezet.

Heeft u een zienswijze ingediend maar geen reactie ontvangen? Laat het ons dan weten. Stuur een bericht naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Of bel met omgevingsmanagers Ellen te Boekhorst, Riny van Deursen of Marjan Gooren via 088 – 88 90 100.


Terug naar het nieuwsoverzicht