Gebiedsontwikkeling Well - voorkeursalternatief en milieueffectrapportage ter inzage


Voor dijkversterking Well zijn de afgelopen periode de verschillende alternatieven tegen elkaar afgewogen. Er ligt nu een voorkeursalternatief, waarin het tracé en het type kering is gekozen.

Van 13 maart t/m 23 april 2020 ligt dit voorkeursalternatief (VKA) samen met de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. Tijdens deze ter inzageperiode kunt u formeel op de stukken reageren met een zienswijze. U vindt de stukken op www.overheid.nl, ook staat hier beschreven waar u de zienswijze naar toe moet sturen.

U kunt het VKA en bijhorende MER ook op de volgende plekken inzien:

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, tijdens kantooruren;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX te Bergen;
  • ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, op de aldaar gebruikelijke wijze, tijdens kantooruren.

Voor een mondelinge zienswijze en voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan met mailadres: jl.goudriaan@prvlimburg.nl of tel. (043) 389 7452, of de heer M. Brauers, met mailadres: mml.brauers@prvlimburg.nl of tel. (043) 389 7242 van Provincie Limburg.

Wilt u meer weten over zienswijze? Bekijk dan de video.


Stukken ter inzage t/m 7 mei en infobijeenkomst 23 maart afgezegd

In verband met het coronavirus en de landelijke richtlijnen van het RIVM kon de informatiebijeenkomst op 23 maart niet doorgaan.
Inmiddels liggen het ontwerp voorkeursalternatief (VKA) en bijhorende milieueffectrapportage (MER) ter inzage van 13 maart tot en met 7 mei 2020 (met de twee weken extra in verband met het coronavirus). Zienswijzen die na 23 april maar voor 8 mei binnenkomen, worden meegenomen in de behandeling.

Om u voldoende te informeren namen we een presentatie op met mondelinge toelichting bij de plannen. De posters die we op de bijeenkomst wilden tonen, kunt u bekijken via de link Dijkversterking Well - documenten (zie onder de film).

We begrijpen dat u na het zien van de presentatie nog vragen kunt hebben. Neem dan contact met ons op, liefst per mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Vermeld hierbij uw vraag en telefoonnummer zodat we u indien gewenst terug kunnen bellen. U kunt ook bellen naar 088 – 88 90 100 en vragen een
bel / facetime / skype-afspraak met omgevingsmanager Sjoerd Haitsma te maken.

Ook kunt u het mailadres en telefoonnummer gebruiken voor andere vragen. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken om de stukken op locatie in te zien.

Wat is een milieueffectrapportage?

In Nederland hechten we veel waarde aan het milieu en de omgeving. Om te voorkomen dat het milieu en uw omgeving te sterk worden aangetast bij grote infrastructurele projecten krijgen deze een volwaardige plek in de besluitvorming. Dit doen we met het instrument milieueffectrapportage.

In 2018 is hierin de eerste stap gezet met de NRD, Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Kort gezegd geeft een NRD aan wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Een NRD geeft inzicht in de achtergronden van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn. NRD’s geven antwoord op vragen als: Waarop moet het onderzoek zich richten? Mist u een alternatief? En, wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven? Deze informatie is nodig om vervolgens een voorkeursalternatief op te stellen. De NRD Well heeft in maart 2018 ter inzage gelegen.

De tweede stap is de MER, de milieueffectrapportage met het voorkeursalternatief. In het MER worden de milieugevolgen van de verschillende alternatieven in beeld gebracht. Op deze manier krijgen we vooraf kennis over de gevolgen voor het milieu van het project en van de alternatieven. Milieueffectrapportages geven antwoord op vragen als: zijn alle milieubelangen,  zoals we in de NRD hebben afgesproken, goed meegenomen en afgewogen om te komen tot het voorkeursalternatief? Dit staat centraal bij de procedure met de ter inzage legging die we eind eerste, begin tweede kwartaal verwachten. In deze procedure wordt de commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd.