Dijkversterking Beesel - Aanvullende ontheffing ter inzage


De Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 27 januari 2022 de aanvullende ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten) hebben vastgesteld. De aanvullende ontheffing, en de bijbehorende stukken, lagen ter inzage van 4 februari tot en met 17 maart 2022.

Dit ontwerp besluit betreft een zogenaamd uitvoeringsbesluit dat nodig is voor de uitvoering van het projectplan Dijkversterking Beesel.

Het ontwerp van de aanvullende ontheffing heeft ter inzage gelegen van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit ontwerp-besluit. Daarom zijn er geen wijzigingen aangebracht in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit.

De stukken inzien

U kon het definitieve besluit en de bijbehorende stukken tijdens de ter inzage periode (4 februari tot en met 17 maart 2022) digitaal inzien op de website www.overheid.nl . U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.

Een beroep instellen

Als belanghebbende was het mogelijk om tijdens de ter inzage periode een beroep in te stellen. Ook niet-belanghebbenden konden een beroep instellen, maar alleen als zij een zienswijze hebben ingediend. Zoals hierboven vermeldt, zijn er geen zienswijzen ingediend.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met: