Dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond - Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage


Van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022 lag het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen op de stukken.

Onder het Ontwerp Projectplan Waterwet vallen een aantal ontwerp-besluiten waaronder het ontwerp-projectplan, de ontwerp-legger, de ontwerp-vergunningen en het m.e.r. beoordelingsbesluit.

Er kwamen 10 zienswijzen binnen, en de komende periode gaat het waterschap daarmee aan de slag.

De stukken inzien

U kunt het OPPW en de bijbehorende stukken nog inzien op de website www.overheid.nl. U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.