Chantal Hermans


Naam: drs. C.L.M. (Chantal) Hermans

E-mail: c.l.hermans@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Maastricht

Fractie

Partij voor de Dieren

Functie

Burgercommissielid Waterkeringen & Bestuur en Organisatie

Andere functies bezoldigd

  • Administratief medewerker Mondriaan, Maastricht
  • Yoga-instructrice Mondriaan, Maastricht
  • Instructrice bewegingslessen aan ouderen Maastricht Sport, Maastricht

Andere functies onbezoldigd

Geen