Lambert Verheijen


Naam: drs. L.H.J. (Lambert) Verheijen

E-mail: l.verheijen@waterschaplimburg.nl

Woonplaats: Berg en Dal

Functie

Waarnemend Dijkgraaf/Voorzitter

Portefeuille algemeen

  • Mens & Organisatie (Nieuwe WL)
  • Strategie & Communicatie
  • Crisisbeheersing
  • Toezicht & Handhaving
  • Klantcontact
  • Internationalisering

Andere functies bezoldigd

Geen

Andere functies onbezoldigd

Geen