WL vervangt tien stuwen in 2021


Afbeelding1

Vervanging stuwen stevige klus voor Waterschap Limburg

Waterschap Limburg heeft in 2021 tien technisch afgeschreven stuwen vervangen in het Limburgse watersysteem. De taak van een stuw is om te zorgen dat er steeds voldoende water is. Niet te veel en niet te weinig. Naast schoon en gezond water is dit de belangrijkste opdracht van Waterschap Limburg.

Het hele watersysteem bestaat uit sloten, beken en regenwaterbuffers. Voor WL betekent dit dagelijks water bergen, aan- en afvoeren, peil reguleren en besparen van water. En zo nodig beperken van de gevolgen van wateroverlast of schaarste. Stuwen spelen daar een voorname rol in. Een stuw is een vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te regelen. Om de stuwen te laten functioneren, is natuurlijk onderhoud nodig. Maar desondanks gaat een stuw niet eeuwig mee en er komt een tijd van nodig vervangen.

Prestatie en kosten

De  tien vernieuwde stuwen waren verouderd en technisch afgeschreven. Ze zijn vervangen door robuuste, bedrijfszekere en makkelijk regelbare stuwen. Op basis van prestatie, kosten en risico’s.

Daarbij is niet alleen gekeken naar de kosten van investering en onderhoud, maar ook naar duurzaamheid en levensduur. Ook Arbo-technische zaken zoals bedienbaarheid zoals de mogelijkheid tot automatisering hebben een rol gespeeld bij de vervangingskeuze.